Sabahattin İsmail Sabahattin İsmail

Ukrayna-Rusya Savaşının Yarattığı Konjonktürden Maraş İçin Yararlanmak

24 Mart 2022

Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, BM Güvenlik Konseyi’nin tepkisinden çekinerek 48 yıldır Maraş’ı yerleşime açmadı, milyarlarca dolarlık değer çürütüldü.

Yetmedi, kaç kez taviz olarak Rumlara teklif edildi.

Türkiye ve KKTC, 2 yıl önce “Maraş açılımı” adı altında iki sokağı gezintiye açarken Rumlara da “gelin malınızı ve tazminatınızı alın” çağrısı yaptı.

400 civarında Rum bu amaçla Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurdu.

Bütün bu yanlışlara ilk günden karşı çıktık

Şimdi, Ukrayna Rusya Savaşının yarattığı uluslararası konjonktür bize yanlıştan dönmek için büyük ve eşsiz bir fırsat yarattı

Geçmişte bu konuda Rumları destekleyen BM Güvenlik Konseyi üyesi Rusya, Rum-Yunan ikilisine öfkelidir.

İkisi de Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmıştır.

Türkiye yaptırımlara katılmamıştır. Her bakımdan tecrit edilen Rusya, tarihinde hiç olmadığı kadar Türkiye’ye muhtaçtır ve Türkiye’nin uyguladığı tarafsız, dengeli siyasetten memnundur

ABD-İngiltere-Fransa’nın Türkiye aleyhine getireceği bir kınama kararını veto edecektir

Kaldı ki, Türkiye’nin kapısını aşındıran ABD, İngiltere, Fransa ve AB de Türkiye’ye son derece muhtaçtır. Bu ortamda Maraş yüzünden Türkiye ile kavga edecek halleri yoktur.

Yani 1974 Barış Harekatı günlerinde olduğu gibi, yeni bir adım atılması için eşsiz bir konjonktür doğmuştur

Türkiye bu konjonktürü değerlendirerek, 48 yıllık yanlış politikadan dönmek, Maraş’ı yerleşime açarak ekonomiye kazandırmak için süratle gerekli kararları almalıdır.

Bu amaçla şu adımlar atılmalıdır:

1-KKTC mahkemelerinin geçmişte aldığı 2 tespit kararı uygulanarak KKTC tapusunda VAKIFLAR İDARESİ ADINA TAPU DÜZELTMESİ YAPILMALI VE MARAŞ VAKIF MÜLKLERİ EVKAF ADINA KAYDEDİLMELİDİR

2- Maraş’ta üzerinde hiçbir inşaat olmayan, yüzlerce dönüm BOŞ ARAZİ ilk aşamada Evkafa verilmelidir

3- Maraş’taki geçmişte Rum yönetiminin sahiplendiği kamu arazileri, parklar, plaj, dere yatakları, Belediye, tiyatro, belediye pazarı, okul, dernek, devlet dairesi, spor kulübü...binaları mülk sahibi Vakıflar İdaresine devredilmelidir

4-Maraş’ta kilisenin 100 yıldır işgal ettiği Vakıf mülkleri de asıl sahibi olan Vakıflar İdaresine devredilmelidir

5- Vakıflar İdaresi, işgalci Rumlara, yabancılara ve şirketlere çağrı yaparak, vakıf arazisi üzerinde inşa ettikleri konut, otel, dükkân vb binalarını kullanmak istemeleri halinde kendisine 2 ay içinde müracaat edip bir kira sözleşmesi imzalamaları gerektiğini, bunu yapmamaları halinde söz konusu binaları yıkıp arazileri başka yatırımcılara kiralayacağını duyurmalıdır.

*

Türkiye ve KKTC, BM korkusu ile, 48 yıldır çürümeye terk ettiği Maraş’ı kurtaracak bu adımı atarsa minimum tepki ile karşılaşacaktır.

Ukrayna’da sıkışan ve Türkiye’ye ihtiyacı olan Rusya, kendisine yaptırım uygulayan Rumlar yüzünden Türkiye ile kavga etmez.

ABD, İngiltere, Fransa, AB da Türkiye’yi Rusya yanına itmemek için Maraş yüzünden Türkiye ile kavga etmez

Haydi Türkiye, biraz cesaret, biraz proaktif siyaset...

Konjonktür uygundur.

Bu tarihi fırsatı kaybetmeyelim.

48 yıllık yanlışı düzeltelim

Yorumlar