Sabahattin İsmail Sabahattin İsmail

Maraş İçin Dört Adımlı Strateji

04 Ağustos 2021
“ Maraş'taki kamu mülkleri ve boş araziler, yasa gereği mal sahibi Evlaf'a verilmelidir. Vakıflar İdaresi bunlar için Tapu Dairesinde TAPU DÜZELTMESİ yapmalıdır. „

Maraş'ın 3 Osmanlı Vakfına ait olduğu, dolayısı ile Vakıflar İdaresi’nin mülkü olduğu konusunda Türkiye ve KKTC 'de kuşku yoktur.
Vakıflar İdaresi yanında, Türkiye'nin adaya gönderdiği Vakıf uzmanları da, orijinal belgeler üzerinde iki yıllık çalışmaları sonucu bunu inkar edilemez şekilde kanıtlamıştır. 
Vakıflar İdaresi de 2002 ve 2005 yıllarında elindeki 16 bin orijinal tapuyu, vakfiyeleri ve tapu kütük defterlerini Gazimağusa Kaza Mahkemesine sunarak iki tespit kararı elde etmiştir.
Bu tespit kararını TMK'ya sunarak Maraş'ta mülk iadesi ve tazminat talep eden işgalci Rumların davalarında TARAF kabul edilmiştir. 
Rumların avukatları bunu istinafa götürmüş, ancak Yüksek İdare Mahkemesi alt mahkemenin iki kararı ile TMK kararını onaylayarak Vakıfların taraf olduğunu teyit etmiştir.
Bir hukuk devletinde bu mahkeme kararlarının uygulanarak Maraş'ın Vakıflara devredilmesi ve tapuda TAPU DÜZELTMESİ  yapılması gerekirdi.
Ne ki bu siyasi nedenlerle yapılmadı. Siyasetçiler hukuku çiğnedi. Gölgelerinden korkan teslimiyetçiler emperyalistlerden gelecek yaygaradan korkup Maraş'ı gerçek sahibi olan Vakıflar İdaresine devretmedi.
Üstelik şimdi Rumlara çağrı yaparak AİHM TAŞERONU TMK 'ya başvurmalarını, mülklerini veya tazminatlarını veya her ikisini birden almalarını istiyorlar
Bu hadsizliklerini, hukuku çiğnemelerini ve Vakıf mülkünü işgalci Ruma peşkeş çekerek insanlık suçu işlemelerini ise "uluslararası hukuka saygı, özel mülkiyete saygı " adı altında perdelemeye çalışıyorlar.
Belli ki bu konu yine mahkemelere taşınacak. Çünkü CB Tatar, BB Saner ve hükümeti, binlerce Rumu Maraş'a sokmaya ve onlara milyarlarca dolar tazminat ödemeye veya her ikisini birden yapmaya kararlı.

ATILMASI GEREKEN 4 ADIM

O zaman onlara önerim şudur: 

1- Maraş'ta üzerinde hiçbir inşaat olmayan yüzlerce dönüm BOŞ ARAZİ  vardır. Boş araziler Maraş'ın yaklaşık yarısıdır. Bari ilk aşamada bu boş araziler Evkafa verilmeli ve Gazimağusa TAPU Dairesinde TAPU DÜZELTMESİ yapılmalıdır. Hiçbir Rum "ama üzerinde otelim, evim, işyerim var" diyemeyecektir. 

2- Maraş'ta KKTC devleti, kişilere ait olmayan kamu arazilerini halka açacağını açıklamıştır . Bu Doğru bir karardır, açsın. Ancak bunu yapmadan önce kamu arazileri mülk sahibi Vakıflar  İdaresine devredilmeli ve Gazimağusa TAPU Dairesinde TAPU düzeltmesi yapılmalıdır. Vakıflar İdaresi daha sonra bir protokol ile bu kamu arazilerini kamuya hizmet  amaçlı kullanması için sembolik kira karşılığı devlete veya belediyeye, veya eğitim Bakanlığına kiralamalıdır. Bu kamu arazileri
a- Rum devletinin gasp ettikleri
b-Rum belediyesinin gasp ettikleri
c- okul, tiyatro binası, belediye binası, devlet dairesi, dernek binası, spor kulübü, belediye pazarı, park, plaj, yol, kaldırım, dere yatağı, yeşil alan vb amaçlarla kullanılan yerlerdir. 

3-Maraş'ta kilisenin gasp ettiği yerler. 
KKTC devleti, 1975'de, Kuzeyde kalan tüm eski kilise mülklerini Güneyde Rumların gasp ettiği Vakıf mülklerine karşılık olarak, Vakıflar İdaresine devretmiştir. Bu yasa KKTC toprağı Maraş için de geçerlidir. O nedenle Maraş'taki tüm kilise mülkleri de asıl sahibi olan Vakıflar İdaresine yasa gereği devredilmeli ve TAPU DÜZELTMESİ YAPILMALIDIR. KKTC 'nin diğer bölgelerinde kilise mülkleri Vakıflara devredilirken, KKTC toprağı Maraş'ta farklı uygulama yapılamaz. Yasa tüm KKTC için geçerlidir.
CB Tatar  ve hükümet bunlara yanaşmazsa, Evkaf elindeki orijinal tapular ve 2 mahkeme tespit kararı ile Gazimağusa TAPU Dairesinin kapısına dayanarak , mahkeme kararı gereğince TAPU DÜZELTMESİ talep etmelidir. Bu reddedilirse, mahkeme kararına itaatsizlikten TAPU dairesi müdürü aleyhine dava açmalıdır. 

4-Bunlar yapıldıktan sonra evkaf mülkü üzerine inşaat yapan işgalci Rumlarla hesaplaşma TMK'da ve üst mahkemede orijinal tapularla  İngiliz dönemi kütük defterleri ile olacaktır. 
Ben , siyasi baskı ve müdahale olmazsa, Evkafın her davayı kazanacağından eminim. 
Vakıflar İdaresi de bundan  emindir. 
O halde de Evkafın önerisi, vakıf malı üzerinde bina yapan işgalcilerin Vakıflar İdaresi ile kira sözleşmesi yaparak inşaatlarını tamir edip kullanmaları veya başka kiracıların onlara eski binalarının parasını verip ( kiracı değişikliği) Vakıfların mülkünün yeni kiracısı olmalarıdır.

VAKIFLAR HUKUKİ VE SİYASİ MÜCADELEYİ YÜKSELTMELİ

Özetle her hal ve karda Vakıf mülkleri asıl sahibi olan Vakıflar İdaresine geçmeli, 100 yıllık işgal artık son bulmalıdır. 
Vakıf mülkü satılamaz, devredilemez, bağışlanamaz.  
Vakıf mülkü bu adada Türklüğün dünya durdukça devamının sigortası ve garantisidir..
Kimsenin, siyasi nedenlerle bunu değiştirme hak ve yetkisi yoktur.
Kendi bencil çıkarları , siyasi hesapları veya çevrelerindeki işgalci Rumların Türk avukatlarının telkinlerine uyarak Vakıf Mallarını işgalcilere peşkeş çekmekte ısrar edenlerin peşlerini bu dünyada bizler , öteki dünyada da Vakıf sahipleri bırakmayacaktır. 
Aksi halde bu siyasiler geçmişte Vakıf mallarının yağmalanmasına göz yuman akrabaları SİR MÜNÜR  gibi, dünya durdukça Kıbrıs Türk Halkı tarafından lanetle anılacaktır.
İktidardan indikleri zaman da YÜCE DİVAN'DA yargılanacaklar ve Vakıf malını peşkeş çekmekten suçlanarak hem mal ve mülklerine el konacak hem de hapsi boylayacaklardır.
O nedenle kendilerine tavsiyem akıllarını başlarına almalarıdır .
Görevleri 100 yıllık  işgalci Rumların değil, Vakıfların haklarını savunmak ve  atalarımızın emaneti Vakıf mallarına sahip çıkmaktır.
Son olarak söylemek istediğim Vakıflar İdaresinin bu dört hususta tüm gücüyle harekete geçmesi ve tüm hukuk mekanizmalarını kullanarak hakkını araması gerektiğidir. Vakıflar İdaresi bu çerçevede Anavatana da giderek CB Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay, Barolar Birliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesi nezdinde girişimler, görüşmeler yapmalı, haklılığını ve bu önerileri onlara anlatmalıdır. Bu yapılırsa destek bulacağından kuşkum yoktur.

Yorumlar