Dr. Hicran Kazancı Dr. Hicran Kazancı

Papa’nın Erbil Ziyaretinin Ardından

11 Mart 2021

Tarih, bir toplumun/ etniğin veya mezhebin oluşturduğu milli güç unsurları içerisinde en önemli etkenlerden biridir. Bir toplumun davranışlarını, reaksiyonlarını, hangi olaylar karşısında hangi tepkileri verebileceğini, o toplumun kırılma noktaların neler olduğunu anlayabilmek, o toplumun tarihini yakından bilmekle mümkündür. Çünkü, bir toplumun tarihi boyunca yaşadıkları, o toplumun davranış biçimlerini oluşturan en önemli etkenlerden biridir.

Tarih ayni zamanda bir toplumun geleceğine dönük politikalarında ip ucu taşıyan anahtarlarıdır. Bir toplumun politikalarının sürekliği, hangi konuları ulusal politikaya dönüştürdüğü, hangi konuları ulusal politika olmaktan çıkarıp vaz geçtiğini, o toplumun tarihine bakarak minimal yanılmayla  değerlendirilebilir. Başka bir ifadeyle, o toplumun tarihinden çeşitli dönemlerinden fotoğraflar çekerek üst üste koymayla bunun bir ulusal politika olarak devam edip etmediğini anlayabiliriz. 

Kürtlerin Kürdistan Planı

22 Ocak- 15 Aralık 1946 yılında kısa ömürlü kurulan Mahabad Kürt Cumhuriyetinin yıkılışından sonra, Kürtlerin bugüne dek bağımsız bir yapıya kavuşmalarından vaz geçmediği ve her fırsatta deneme girişiminde bulunduğu aşikârdır.  Saddam sonrası, Irak’ın Kuzeyinde kurduğu de-facto yapının Kerkük’ü kapsayarak Hamrin Dağlarına kadar bölge üzerinde açıkça hak iddia ettiği bilinmektedir. 25 Eylül 2017 tarihinde, Kürtlerin bağımsız bir yapıya kavuşmaları için gerçekleştirdikleri referandum, hafızalarda sıcaklığını koruyor. Söz konusu referandumda, Sayın Barzani’nin yaptığı konuşma platformunun arkasında, bugünlerde Papa hatıra pulu üzerine basılı olan haritanın aynısı arkasında yer aldığını unutmadık.

16 Ekim 2017 tarihinde, Irak Ordusunun Kerkük’e girmesiyle birlikte, Kürtlerin Kerkük üzerindeki hakimiyeti sona erdi. Ancak Kerkük’ün bir “Kürdistan kenti” iddiasından asla vaz geçmediler. Yani, bağımsız referandumun tam bir travmaya dönüşmesine rağmen, Kürtlerin bir devlet kurma politikasında en ufak değişik olmadığını görüyoruz. Bu bağlamda, Papa Francis için hatıra ziyareti olarak Irak Kürdistan Yerel Yönetimi tarafından basılan 6 farklı pulun bir organize iş olduğu görülmektedir.

Irak Türkmen siyasi fraksiyonları, KDP, KYB ve Arap partilerinin ne düşündüğünü iyi değerlendirerek ona göre siyaset üretmek gerekir. Karşı tarafın ne düşündüğünü bilmeden, sürekli biz haklıyız ileri sürmeyle bir şey elde edemeyiz. Türkiye ile Kuzey Irak Yönetimi arasındaki ilişkilerin iyi olmasını, Türkmenler olarak destekleriz. Ancak, Türkiye’nin, Irak’ın genelinde Araplardan sonra ikinci unsur olan Kürtlerin elde etti hakların aynisini, Irak’ın Kuzeyinde Kürtlerden sonra ikinci unsur olan Türkmenlerin sahip olmaları için girişimlerde bulunmalıdır.

 

Dr. Hicran Kazancı

ITC Yürütme Kurulu ve İdari Heyet Üyesi

Yorumlar