Dr. Hicran Kazancı Dr. Hicran Kazancı

Ukrayna Savaşının Öğretileri

25 Mart 2022

Putin, Ukrayna’ya yönelik askeri harekat düzenleme yoluyla Kırım’da yaptığı gibi oldubittiye getirerek Kiev’i ele geçirerek ülke yönetimini alaşağı edip yerine Moskova yanlısı bir rejimi getirmeyi ve Batı’nın da buna ses çıkaramayacağını düşündü. Bütün bunları da üç gün içerisinde gerçekleştireceğini planlayan Putin, yanıldı.    

Teknoloji, askeri güç ve beşerî bakımından Ukrayna’dan on kat güçlü olan Putin Rusya’sının yaptığı hesaplarının hata vermesinde iki ana neden yatmaktadır. Birincisi istihbarat, ikincisi de Ukrayna’ya Batılılar tarafından verilen desteğin stratejik boyutu. İstihbarat meselesini daha sonra ele alacağım.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatının başlamasıyla birlikte ABD başta olmak üzere kimi ülkeler, Ukrayna’ya taşınabilir Javelin, stinger, NLAW füzeleri ve SİHA’lar gibi yüksek stratejik ve taktiksel değerlere haiz silahlar göndermeye başladılar. Aynı zamanda kuruluşundan itibaren NATO’nun elinde bulunan, Rusya tarafından işgale uğrayan ülke sivillerini örgütlü bir direniş hareketine dönüştürecek planlar devreye sokuldu. Ayrıca, savaş öncesi halk desteğinin sadece yüzde 25’ini alan Volodimir Zelenski’ye verilen siyasi destek ve ABD, Avrupa Birliği, İsrail, Japonya ve diğer Batılı ülkelerin parlamentolarına telekonferans yoluyla vurucu konuşmaların düzenlenmesi, Zelenski’nin Ukrayna halkının yüzde 76’sının yanı sıra dünya kamuoyunun desteğini almasını ve bir direniş kahramanına çevrilmesini sağladı.

Türkmenlere Verilen Siyasi Desteğin Stratejik Boyutta Olmalı

Bir toplumun içsel ve dışsal kendi siyasi varlığına, sosyal düzenine, üniter yapısına, coğrafi bütünlüğüne, sosyal huzuruna yönelik, kendinden fersah fersah büyük olan tehlike ve tehdit kaynaklarıyla baş edebilmesi, bunları elimine etmesi, başarısızlığa mahkûm edebilmesi için alacağı siyasi ve güvenlik desteğin ciddiyeti, kalitesi ve stratejik değerinin yüksekliğine bağlıdır. Bu bağlamda, 1000 yıldan beri varlığını sürdüren Irak Türkmenlerinin Türkmeneli coğrafyasındaki son dönemde etkisinin kırılmasının, Irak’ın siyasi muadelesinden dışlanmasının, kuzeyde Barzani, Kerkük’te Araplar ve Bağdat hâkim partilerin potasında eriyip etkisizleşmesinin altında yatan neden, Türkmenlere verilen desteğin, stratejik ve taktiksel değerlerden çok uzak olmasıdır. Eğer siz, Irak’ın yönetimine talip olan Irak’ın üçüncü ana unsurunun Irak’taki güvenliğini, etkisiz ve ticari amaç güden bir güvenlik şirketine ve siyasi temsilini de kendi toplumuna karşı işlenen her türlü kötülüğü hazmedebilen öngörüsüzlere teslim ederseniz Türkmenlerin Irak’ta bugün yaşadığı vahim ortamın da sorumlusu olursunuz.

Türkiye bugün, Soğuk Savaş dönemindeki konjonktürle karşı karşıyadır. Dünyanın iki kutuplu olduğu Soğuk Savaş döneminde, NATO’nun karşısında Sovyetler Birliği önderliğinde Varşova Paktı vardı. Bugün, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle dünyadaki sorunların kaynak üssü, diğer bölgelerden Rusya coğrafyasına yöneldi. Bu durum, Türkiye’nin NATO’daki ikinci büyük güç olma durumunu ve jeopolitik değerini kat kat artırdı. Türkiye’nin artan jeopolitik değerini kalıcı hale getiren, dünya politikasındaki itibarını, saygınlığını gerçekleştiren Türkiye Dışişleri Bakanlık bürokratları tarafından yürütülen kamu diplomasisidir. Dolayısıyla, Irak’taki Türkmenlerin oyun kurucu konumuna gelmesi ve Irak’ın siyasi muadelesinde anahtar duruma yükselmesi, Türk dış politikası dümenini elinde tutarak Türkiye’ye değer kazandıran Türk Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü kamu diplomasının parçası haline getirilmeyle sağlanacaktır.

 

Yorumlar