Sabahattin İsmail Sabahattin İsmail

KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Ortak Aday

19 Şubat 2020
“ Ortak tek aday göstermekten kaçanlar bedelini çok ağır ödeyecektir. „
KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Ortak Aday

6 ay öncesinden, seçimlere ortak tek adayla girilmesi için, bir vatansever olarak sorumluluk  bilinciyle girişimler yaptım…
Sn. Tatar, Sn. Özersay, Sn. Arıklı, Sn. Derviş Eroğlu, Sn. Faiz Sucuoğlu, Sn. Nazım Çavuşoğlu, Sn. Bertan Zaroğlu, Sn. Sibel Siber, birçok etkili isim, TMT Mücahitler Derneği ve Milli Varoluş Konseyi ile iki tur görüştüm….
Daha sonra TMT Mücahitler Derneği ve Milli Varoluş Konseyi de 4 parti ile 2 tur görüşme yaptı…
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da ortak aday göstermek için 2 tur görüşme yaptı…

Genelde önerilerin ortak yanı şöyleydi:

- Ya UBP, HP, DP, YDP kendi içlerinden ortak bir aday üzerinde anlaşsınlar, ya da partilerin dışında, partiler üstü, tarafsız ve bağımsız ortak bir aday göstersinler…Seçim ilk turda alınsın. 2015 deneyimi göz önüne alınırsa ilk turdan seçimin alınmaması halinde 2. Turda seçimin çok zor alınacağı bu nedenle particiliğin, kişisel hırsların, egoların, dayatmaların, en büyük parti bizim parti psikozunun bir yana bırakılarak ÖNCE VATAN  şiarı etrafına birleşilsin..

BAŞARAMADIK

Aylarca uğraştık ama başarılı olamadık…
Başaramadık çünkü, Sn. Özersay, hükümet kurulurken Sn. Tatar’ın kendisine vermiş olduğu “aday olmayacağı” sözünü tutmasında ısrar ederken, Sn. Tatar ve etrafında onu yönlendiren klik de “UBP en büyük partidir, biz genel başkanımızı aday göstereceğiz,  diğer partiler bizi desteklesin” dayatması yaptı…
Sn. Özersay daha sonra TMT Mücahitler Derneği ve Milli Varoluş Konseyi’ne “UBP’nin ortak adayı kabul etmesi halinde kendisinin de kabul edeceği” yönünde beyanda bulundu…
Ne ki Sn. Tatar, etrafındaki ekibin de telkiniyle ortak aday konusunda hiçbir şekilde olumlu bir yaklaşım sergilemedi
Bu durumda görülmemiş garabet bir vaziyet ortaya çıkarak aynı hükümetin hem Başbakanı, hem de Başbakan yardımcısı Cumhurbaşkanlığına aday oldu…
İcraat yeri Başbakanlık ve yardımcılığı olmasına karşın, anlaşılmaz şekilde, icraat bakımından çok daha etkisiz bir yer olan Cumhurbaşkanlığı makamını tercih ettiler ..
Bu da ÖNCE VATAN şiarı yerine, kişisel makam-mevki hırslarının ağır bastığını kanıtlıyor…

2015 SEÇİMLERİ

Gezici şirketi bugüne dek 4 anket yaptı…
İlk 2 anket yayınlanmadı…Bu anketleri de gördüm, elimde verileri var…
O anketlerle birlikte yayınlanan son anketlerdeki bazı verileri doğru kabul edersek, 2015 seçimlerinin bir tekrarını yaşayacağımızı söyleyebilirim…

Bakınız:
2015 seçimlerinde 18 yıl Başbakanlık yapmış olan yılların politikacısı Derviş Eroğlu ilk turda yüzde 28. 15, Akıncı  26.94, Sibel Siber 22.54 ve Kudret Özersay ise 21.23 oy almıştı…
Akıncı’nın partisi TDP ile destekçisi marjinal solun toplam oyu yüzde 10’u geçmezken, yüzde 17 oy  UBP ve DP’den Akıncı’ya kaymış ve yüzde 26.94 oya ulaşmıştı.
İkinci turda ise Akıncı CTP’nin yüzde 22.54’lük oyunu ve Özersay’ın oylarının yüzde 10’unu alarak yüzde 60.4 oy oranı ile seçimi kazandı….Sn. Eroğlu ise Özersay’ın geri kalan yüzde 11 oyunu alarak yüzde 39.5 oyda kaldı…
Şimdi Gezici’nin yaptığı 4 ankete baktığım zaman aynen 2015 sonuçlarının yaşanma olasılığının yüksek olduğunu görüyorum…
Gezici’nin açıklanmayan ilk 2 anketinin sonuçlarını açıklamam doğru olmaz…Ancak açıklananlardan çok farklı olduğunu söylemek durumundayım…

SON ANKETLER

Doğru olduğunu varsayarak son ankete bakalım:
Ersin Tatar’ın ilk turda yüzde 35.2 oy alacağı varsayılıyor… Bu demektir ki yüzde 42.5 olan kendi partisinin oylarının tümünü dahi alamıyor…En az yüzde 7.3 oy büyük olasılıkla Akıncı’ya gidiyor…( (Yayınlanmayan anketlerde bu daha yüksektir)
Akıncı’nın ilk turda yüzde 29.3 oy alacağı varsayılıyor….Bu da Akıncı’nın yüzde 10 olan TDP ve marjinal solun oylarına ilaveten diğer partilerden de yüzde 19.3 oy aldığını ortaya çıkarıyor…Bu oyların yüzde 13’ü sağ partiler UBP ve aday çıkarmayan DP’den, yüzde 1’lik kısmı HP’den , yüzde 5’lik kısmı da CTP’den geliyor…
Nitekim CTP oyu yüzde 22.5 iken Erhürman’ın ilk turda yüzde 17.4 oy alacağı görülüyor…
HP’nin oyu yüzde 11 iken, Özersay’ın yüzde 10.1 oy alacağı varsayılıyor…Yani Özersay kendi partisinin oylarını yüzde 1 kayıpla alacağı varsayılıyor… 
YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın ise yüzde 6 oy alacağı ileri sürülüyor…Oysa YDP’nin parti oyu yüzde 8 olarak gösteriliyor…Bu oranların yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü YDP oyları belli bölgelerde toplandığı için o bölgelere gidilmediği zaman YDP oylarının doğru saptanması mümkün değil…
Bu arada Gezici ankette büyük bir manipülasyon yaparak, adaylığını açıklamamış olan, hiçbir seçim kampanyası yapmayan Sibel Siber’i de aday göstererek onun da yüzde 2 oy alacağını iddia ediyor…Aday olmayan bir insanı adaymış gibi ankete dahil ederek gerçek dışı bir oran ortaya koymak, olsa olsa aday olmasını önlemek, onu caydırmak ve anketi yaptıran UBP adayına hızmet etmek amaçlı olabilir….
Sanırım Gezici masa başında Erhan Arıklı’nın yüzde 2 oyunu da Sibel Siber’e yazmış ve anketi yaptıran kişiye hızmet etmeyi amaçlamıştır…
Asıl manipülasyon ise 2. Tur için yapılmıştır…
Ankette, Akıncı’nın ilk turda alacağı iddia edilen yüzde 29.3’lük oyuna Erhürman’ın yüzde 17.4’lük oyu blok olarak, sıfır kayıpla ilave edilerek ikinci turda yüzde 46.9 oy alacağı iddia edilmiştir…
Tatar’ın ise yüzde 35.2’lik oyuna, sıfır kayıpla, blok olarak Özersay’ın yüzde 10.1’lik, Erhan Arıklı’nın yüzde 6’lık ve Siber’e masa başında yazılan yüzde 2’lik oyun eklenmesiyle  yüzde 53.1’lik oya ulaşacağı iddia edilmiştir…
Bu çok tutarsız bir sonuçtur, açıkça manipülasyondur…
Çünkü 2015 seçiminden de fazla bir şekilde UBP ile Özersay’ın arası açıktır…Özersay ve HP’liler Ersin Tatar’ın kendilerine oyun çektiğini düşünmektedir…Özersay ve HP aleyhine Tatar’ın yakın çevresinden çok yoğun saldırılar yapılmıştır…
Bu gerçekler ışığında Özersay’ın alacağı iddia edilen oyların tümünün, 2015’te olduğu gibi Akıncı’ya kayacağını söylemek çok yanlış olmaz…
Özellikle vatandaşlık, imar planı yanlışı, dışlanma-ayırımcılık konularında UBP’den şikayetçi olan önemli orandaki YDP seçmeninin de 2. turda seçime katılmayacağını söylemek mümkündür…
Bu durumda 2015 seçim sonuçlarının benzerinin yaşanma olasılığı çok büyüktür…
Esasen bunu bilen Akıncı, ikinci tura Ersin Tatar’ın kalmasını istemektedir…Bunun için rakibinin Tatar ve UBP olduğunu ısrarla yaymaktadır…Esasen 2015 seçimlerinde yaptığı taktik de aynıydı…
UBP’ye hakim olan ve 2015 seçimlerini kaybeden ekip ise, bundan ders almak yerine, Akıncı’nın 2015 tezgahını yeniden kurduğunu göre göre ille de, kendi partisinin oylarının tamamını bile alamayan, üstelik milliyetçi camia ve HP ile kavgalı olan Tatar’ı aday göstermekte ısrar etmiştir…
Acaba amaç, seçim kaybetmesi halinde Tatar’ı o makamdan götürmek midir?
Bugün UBP içinde ve dışında herkesin sorduğu ve yanıtını aradığı soru budur…

ORTAK ADAY ŞART

Sonuç olarak bu tablo karşısında UBP, HP, DP, YDP’nin ortak tek adayla seçime girmesi ve ilk turda seçimi bitirmesi şarttır… 
Bu ortak aday 4 partinin üzerinde anlaşacağı bir parti başkanı olabilir…
Ne ki en doğrusu ve en garantisi, 4 partinin dışında partiler üstü, KKTC’ye ve Anavatana bağlı, federasyon görüşmeyecek, KKTC’nin tanınması için çalışma sözü verecek ve bunları manifestosuna yazacak, sevilen, sayılan, güvenilen, liyakat sahibi  bir kişinin ortak ortak aday olarak gösterilmesidir…
Bunu söylediğim zaman bana “KİM?” diye soruyorlar…
Bu kişinin kim olacağını 4 parti kendisi belirlemelidir…O aşamada görüşümüzü soran olursa elbette söyleriz .
Vakit geç değildir…
Adaylar YSK’ya bildirilmemiştir…Adayların kesinleşmesi için daha 1 aya yakın zaman vardır..
Bu konuda ilk adımı atma ve insiyatif alma büyük parti olduğunu her fırsatta ileri süren UBP’nin görevidir…
Tatar ilk adımı atarak diğer 3 partiyi ortak aday konusunda toplantıya çağırmalıdır…Bunu yapması halinde kimsenin ortak aday gösterilmesinden sapamayacağını düşünüyorum…
Bunun yapılmaması halinde 2015 senaryosunun yeniden yaşanması olasılığı yüksektir…
Böyle bir durumda ise bunun vebalini UBP ve HP, Tatar ile Özersay ödeyecektir…
Bedeli ise, siyasi hayatlarının son bulması, hükümetin yıkılması, erken seçime gidilmesi, birçok milletvekilinin seçimi kaybetmesi ve erken seçimde büyük oy kayıpları yaşamaları olacaktır…
O nedenle aklınızı başınıza alın…
Sadece Tatar ve Özersay değil, UBP-HP yönetimleri ve milletvekilleri de bu konuyu ÖNCE VATAN diyerek ciddi şekilde düşünmelidir….
Makam ve mevki hırsınızı, parti hesaplarınızı bastırınız, büyük parti dayatmacılığına son veriniz, ÖNCE VATAN deyiniz, ortak aday gösterip seçimi ilk turda bitiriniz…

Yorumlar