Makedonya'daki Türklerden Türkçe'nin Resmi Dil Olması İçin Çağrı

04 Mart 2017 09:12
“ Makedonya'daki Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH), Makedonya'da Türkçe'nin 1974 anayasasında olduğu üzere tekrar resmi lisan olması için çağrı yaptı. „
Makedonyadaki Türklerden Türkçenin Resmi Dil Olması İçin Çağrı

TMBH'nin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"TMBH ülkemizde devam eden siyasi krize, mecliste milletvekili olan Arnavut partilerinin seçimden sonra ortaya attıkları taleplerini içeren platform sebebiyle daha da büyük krize vesile olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu platform zaman itibariyle yanlış bir döneme denk getirildiği için krizin gündem değiştirerek farklı bir boyut almasına vesile olmuştur. Hak aramaktan daha doğal bir şey olamaz. Ancak bu hak arayışı başkalarının hak ve özgürlüklerine gölge düşürmek niyetiyle yapılırsa, bunun kabulü tarafımızdan düşünülemez. Hükümet kurma sürecindeki ali cengiz oyunları, ne pahasına olursa olsun hükümet anlayışını ortaya koymaktadır. Bu da tarafımızdan kabul edilemez. Seçimlerde galip gelen vatandaşların oylarını içe sayarak hükümet etmek de kabul edilemez. Hele yalnız bir tarafı favorize ederek Türkleri hiç hesaba katmadan bu yapılırsa, hangi taraf olursa olsun hiç kabul etmeyiz, etmeyeceğiz. İki tarafın samimiyetsizliği net çizgilerle ortaya koyulmuştur. Bu iki taraf, bu iki ay hükümet kurma sürecinde, bir defa olsun Türk kelimesini, Türkleri ağızlarına almamışlardır. Hükümet kurma anlaşmalarında mihenk taşı olan yasanın SDSM tarafından kabul edilmesi Türkmlere karşı yapılan en büyük bir haksızlık bir ihanettir. Bu yasa devlet eliyle Türkleri yeniden eritme politikalarına maruz kalmalarının habercisidir. SDSM zihniyetinin bizi nasıl göç ettirdiği yaralar, hala kapanmamıştır, hafızamızdan silinmemiştir. Bu yüzden TMBH olarak 1974 Anayasasında var olan haklarımızın, elde edilmiş haklarımızın iadesini talep etmekteyiz. Türk dili ve alfabesinin bütün ülkede resmi dil ve alfabe olmasını ivedilikle talep etmekteyiz. Türkler neredeyse bütün 83 belediyede yaşamaktadırlar ve Türk dilinin ve alfabesinin yürürlükte olması doğal bir hak olarak kabul edilmelidir."

"Ayrıca bu yasanın meclisten geçmesi halinde, Cumhurbaşkanı tarafından onay alamayacağını inancını taşımaktayız çünkü birileri "birinci" olurken kalanlar hep "ikinci" konuma düşecektir. Bu durum anayasaya aykırılık içerdiği için yani anayasada zikredilen milletlerin bir parçası olan etnik gruplar bir diskriminasyon olduğu için kabulüne izin verilmeyecektir."

Yorumlar