Rumlara Amerika’dan Tokat Gibi Karar

08 Şubat 2017 02:01
“ Rumların Kuzeye dönme isteği ABD Federal Mahkemesi’nce reddedildi „
Rumlara Amerikadan Tokat Gibi Karar

Amerika Birleşik Devletleri’nden Rumlara tokat gibi bir karar çıktı. Rumların Kuzey’e geri dönme hakkının olmadığı, Avrupa'dan sonra şimdi de Amerika'da da bir emsal karar (case-law) oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Mahkemesi 09 Ekim 2014 tarihinde Rumların Kuzey Kıbrıs'a geri dönme ve/veya tazmin isteklerini reddetti. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM, ECtHR), 27 05 2010 tarihinde Rumların Kuzey Kıbrıs'a dönme isteklerini reddetmişti. AİHM, “Rum Kıbrıslıların Kuzey Kıbrıs’tan göç ettikleri yerler, hayatlarının hemen hemen hepsini başka yerlerde yaşadıklarından ve iddia ettikleri mülkle somut ve kalıcı bağları (concrete and persisting links) olmadığından artık evleri (home) değildir. Ayrıca, bu yüzden, Rumların kuzeye geri dönüş hakkı yoktur” kararı alınca (Tasos Asproftas: [Application no. 16079/90] ve Marianna Petrakidou isimli [Application no. 16081/90]) Kıbrıslı Rumlar AİHM’nin geri dönüş olmaması kararına itiraz edip temyize götürmüş; 18.10.2010’da AİHM Kıbrıslı Rumları temyizde de reddetmiş ve ‘geri dönüş olmaması’ kararını kesinleştirmişti. 

“KUZEYDEKİ REJİMİN EYLEMLERİNİN DE FACTO TANINMASI PRATİK AMAÇLAR İÇİN GEREKLİ GÖRÜLEBİLİR” 
AİHM kararında 'Kuzeydeki alandaki rejimin uluslararası tanınması eksik olsa da, kuzeydeki alandaki rejimin eylemlerinin de facto tanınması pratik amaçlar için gerekli görülebilir. Bu yüzden, 'KKTC' otoritelerinin medeni, yönetimsel veya cezai hukuk tedbirleri benimsemesi ve kuzeydeki alandaki rejim bölgesinde bu tedbirlerin uygulanması veya yaptırımsal yükümlülüğü Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nun (AİHK) amaçları için iç hukukta yasal bir dayanağa sahip görülebilir' ifadelerini kullandı. İlgili AİHM kararında Kıbrıslı Rum’un başvurusu anında reddedildi. 

AMERİKA’DA DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ 
Asproftas ve Petrakidou’nun temyiz isteği de AİHM Büyük Dairesi (Grand Chamber), tarafından reddedilince gözler ABD’ye çevrildi. 
Amerikan Federal Mahkemesi’ne başvuran Rumlar için de sonuç değişmedi. ABD Federal Mahkemesi,'..Greek Cypriots cannot claim that the government in control of Northern Cyprus gave their homes to Turkish Cypriots.... 
Although the United States does not recognize it as a state, the TRNC purportedly operates as a democratic republic with a president, prime minister, legislature and judiciary... 
TRNC is not vulnerable to a lawsuit in Washington…' kararını aldı.Türkçe ifadeyle,“Rumlar Kuzey Kıbrıs'ı kontrol eden hükümetin kendi evlerini Türk Kıbrıslılara verdiğini iddia edemezler...” 

Her ne kadar ABD KKTC'yi bir devlet olarak tanımasa da, KKTC'nin bir başkan, bir başbakan, yasama ve yargısı ile birlikte demokratik bir cumhuriyet olarak işlediği söylenebilir...” 

KKTC, Washington'daki bir hukuk davasında ele alınamaz…' diyen mahkeme,adadaki dengeleri değiştirecek önemli bir karara imza atmış oldu. 

ULUSLARARASI ŞİRKETLER KKTC’DE İŞ YAPABİLECEK 
Amerika’dan çıkan emsal dava ile bundan sonra gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da Rumların, KKTC'deki evlerle ilgili bir başvuru yapmaları halinde reddedilecekleri ve artık uluslararası şirketlerin KKTC'de gönül rahatlığıyla iş yapabilecekleri kaydedildi. 

KKTC KANUNLARI AVRUPA NEZDİNDE KABUL EDİLDİ 
Karara göre sadece 'KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu (ve ilgili kanunları)' değil aynı zamanda istisnasız tüm KKTC kanunları Avrupa nezdinde (AİHM (ECtHR)) kabul edilmiş oldu. 

MAHKEME KARARLARINA VE HABERİN KAYNAĞINA ULAŞILABİLECEK LİNKLER 

ECtHR Decision 02.07.2013, App. nos. 9130/09 and 9143/09; Pavlides v. Turkey; Georgakis v. Turkey 

Haber (13.10.2014): http://www.courthousenews.com/2014/10/13/72392.htm 

Mahkeme Dava syf: http://dockets.justia.com/docket/district-of-columbia/dcdce/1:2009cv01967/139002 

Mahkeme Kararı.....: http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/district-of-columbia/dcdce/1:2009cv01967/139002/53 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{'fulltext':['Asproftas'],'documentcollectionid2':['CASELAW'],'itemid':['001-98684']} 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM, European Court of Human Rights (ECtHR)) resmi websitesi: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{'fulltext':['Pavlides'],'documentcollectionid2':['CASELAW'],'itemid':['001-122907']} 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{'fulltext':['Petrakidou'],'documentcollectionid2':['CASELAW'],'itemid':['001-98688']} 
 

Yurdagül BEYOĞLU ATUN / Star

Yorumlar