Dr. Hicran Kazancı Dr. Hicran Kazancı

Hatalı Strateji Kurbanı Olan Türkmen Davası

25 Kasım 2021

Irak Parlamentosu erken seçimini 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdi. Resmileşmiş sonuçlara göre Irak Türkmen Cephesi (ITC), Telafer’den 0, Musul’dan Irak Parlamentosunun Başkanı Muhammed Halbusi’nin İleri İttifak Listesi ile seçime katılan ITC 1 milletvekili, Erbil’den 0, Tuzhurmatu’dan 0, Bağdat’tan 0 ve Kerkük’ten 1 milletvekili adayının kazandığı görülmektedir. Yani, Kerkük merkezli Türkmeneli Bölgemizden toplam 7 milletvekili kazanan Türkmenlerin sadece biri ITC’ye aittir.

24 Nisan 1995 tarihinde kurulan Irak Türkmen Cephesi (ITC), Iraklı Türkmenlerin siyasi, kültürel, ekonomik ve coğrafi haklarının meşru temsilcisi ve savunucusu olarak ister Irak’ta, isterse dünyada büyük başarılara ve kalıcı eserler imzasını attı. 2003 yılında,  Saddam’ın devrilmesiyle birlikte Irak’ta tek siyasi harekat olarak demokrasi yöntemi ile Türkmeneli coğrafyasını kapsayan 550 delegeyi  toplayarak Kerkük’te kurultayını yaparak, Irak’taki tüm siyasi parti ve harekatlara demokrasi bakımından örnek oldu ve öncülük yaptı.

ITC, konjonktürel gelişmelerden dolayı zaman zaman başarısızlık yaşamasına ve istenilen seviyeyi yakalayamamasına rağmen Irak’ta bir siyasi yapı olarak itibarını ve saygınlığını kayıp etmedi. En önemlisi, Kerkük’ün inisiyatifini hep elinde tutmayı başardı. 

 2017 yılında Türkmen “stratejisinde” köklü değişim yapıldı. Yani, 1995 yılından 2017 yılına kadar olan süre içerisinde yapılanların tümü bir tarafa bırakılarak yeni bir uygulamaya geçildi. Yani, sil baştan başlamak oyunu misali. Başka bir ifadeyle, bu dönem, Türkmen siyasi harekatındaki ortak akıl ve istişarenin egemen olduğu dönemin kapatıldığı bir dönem olarak Türkmen siyasi tarihine geçti.

Değişen “strateji” doğrultusunda, Türkmenler 2018 parlamento seçimine katıldı. Sonuç, Kerkük üzerindeki 1000 yıllık Türk hakimiyeti kırıldı. Yani, ortak akıl ve istişarenin egemen olduğu dönemin sona erdiği dönemdir.

O günden bugüne, Kerkük’teki Türkmenlere ait olan genel müdürlük, Petrol Şirketi’ndeki beş heyet başkanlığı, güvenlik-polis müdürlükleri kaybedildi. Dahası,  Türkmen muhtarların değiştirilmeye başlandığı bir duruma düşürüldü Kerkük’teki Türkmenler. Yani, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir sözü misali 10 Ekim 2021 seçim sonuçlarının Türkmenler noktasında çok önceden belliydi. Yani, büyük başarısızlığın temelinin 2018 seçimindeki “Türkmen stratejisini” planlayan ve uygulayanlar tarafından atıldığı aşikardır.

Değiştirilen Türkmen stratejisinin  nasıl bir felaketle sonuçlandığı ortada. Halbuki strateji teriminin en basit tanımı, amaca göre sonuç getirici bir eylem planıdır. Arzu etmekle dava, siyaset ve diplomasi  yürümez. Nitekim yürümediği, Türkmenlerin siyasi, ekonomi, sosyal hayat alanlarında belirgin bir şekilde kendisini gösteriyor.

Dolayısıyla, 2017’den sonra yapılan hataların bir an önce düzeltilmesi için yapılan hatalarla yüzleşip, şahsi menfaat ve kişisel ikbal uğruna hakları gasp edilenlerle helalleşmek gerekiyor. Aksı takdirde, Türkmen davasında felakete yol açan hatalar zincirinin devam etmesi, telafisi olmayan başka bir felakete yol açar.

Yorumlar