Dr. Hicran Kazancı Dr. Hicran Kazancı

Asil Bir Toplumun Milli Davasının Adresi: Irak Türkmen Cephesi

19 Mayıs 2021
Asil Bir Toplumun Milli Davasının Adresi: Irak Türkmen Cephesi

Irak Türkmen Cephesi, Irak Türkmenlerinin bağrından çıkan en büyük örgütlü yapıdır. Irak Türkmenlerinin temsili noktasında, gerek Irak’ta gerekse uluslararası arenada bir marka haline gelmiş ve siyasi müessese olarak kalitesini ispatlamıştır.

ITC’nin kuruluş felsefesi Irak’taki Türkmen varlığının garanti altına alınmasıdır. Bu temel üzerinde üretilen stratejilerin partiler, gruplar, zümreler, bölgeler, mıntıkalar ve şahıslar üstü olduğu tartışmasız bir gerçekliktir. ITC'nin yol haritasını belirleyen bu kutlu idealdir. Bu hakikate dayanarak, Irak’ta tüm Türkmen parti, kuruluş ve hareketlerinin yanı sıra milli çizgideki sivil toplum örgütlerini tek çatı altında toplamış ve önderliğini yapmıştır.

ITC, Saddam sonrası Irak’ın bölünmesine yönelik planları çözen ve önlenmesi için var gücüyle gayret gösteren tek Iraklı siyasi parti olduğunu açıkça ilan eden bir misyona sahiptir. Kurum olarak 1997’de gerçekleşen Irak Muhalefetinin tüm toplantılarında, Irak’ın Saddam sonrası etnik mezhep ayrımına dayalı paylaşım/bölünmelerin sadece Irak için değil bölge için bir felaket olduğunu defalarca ifade etti ve önlenmesi için mücadele verdi. Dolayısıyla, ITC karşıtı odaklar daha ilk kuruluşundan itibaren bu yapının zayıflatılması ve işlevsiz kılınması için paralel yapılar oluşturmaya çalıştı. Dahası da, içerisine nifak tohumları ekilmeye çalışıldı. Ancak, gücünü milletinden alan ITC, Türkmenlerin desteğini arkasına alarak tüm bu badireleri atlattı.

Her kriz, saldırı ve kumpastan güçlü çıkan ITC, birlik beraberlik ve 1995 ruhu ile bugünlere geldi. Yoluna devam edeceği kesindir, bu konuda milletimiz ufacık bir kuşku duymamalı.

Asil Türkmen milletinin Kerkük’te azınlık olduğunu söyleyenlere ve küçük bir tencere dolma yemeği ile doyan bir toplum olduğunu ileri sürenlere "Bizlere azınlık diyenler gitsinler soylarını araştırsınlar" diyen efsane lider ve mücadeleci merhum Rauf Raif Denktaş’ın sözünü iletiyorum.

Yorumlar