Doç. Dr.  Dilek Yiğit Doç. Dr. Dilek Yiğit

İtalyan Başbakan Conte: "Bu Ulusun Lideri Olmaktan Gurur Duyuyorum"

16 Mart 2020
İtalyan Başbakan Conte: Bu Ulusun Lideri Olmaktan Gurur Duyuyorum

Avrupa’da korona virüsün en fazla can aldığı İtalya’da,  Corriere Della Sera gazetesinde bugün yayınlanan röportajında, (Coronavirus, intervista a Conte:È il periodo più a rischio, saranno settimane dure: stiamo uniti)[1] Başbakan Conte  İkinci Dünya Savaşından bu yana İtalya’nın  karşılaştığı en acil ve vahim  dönemde İtalyan ulusunun gösterdiği anlayış ve duyarlılığı övdü.

Conte hükümetin virüs ile mücadelede aldığı kararlara destek veren,  alınan kurallara harfiyen uyan, bu kurallarının topluma hizmet ettiğinin bilincinde olan ve bu karantina koşullarında bile balkonlarda şarkı söyleyen bir ulusun lideri olmaktan gurur duyduğunu açıkladı.

Conte bilim insanlarının önümüzdeki haftaların en riskli haftalar olduğunu belirttiklerine dikkat çekerek, ulusu rehavete kapılmaması konusunda uyardı, Güney İtalya’ya gitmek için Kuzey İtalya’dan ayrılanları da eleştiren Conte, böyle davranışlardan kaçınmak gerektiğini belirtti ve “Çok şey istediğimi biliyorum, ancak enfeksiyonun zirvesiyle yüzleşmek için hazırlanmalıyız ve evde kalmak güzel” dedi.

İtalya’nın bazı bölgelerinde tıbbi malzeme yetersizliğine dair haberler ve muhalefetten gelen eleştiriler konusunda Conte zaman tartışma zamanı değil, birlik olma zamanıdır diyerek tepkisini gösterdi.

Conte ayrıca böylesine vahim bir dönemde sadece İtalya’nın değil, Avrupa Birliği’nin de gerekli önlemleri alması, destek vermesi gerektiğini, üye devletler arasında sağlık ve ekonomik önlemlerin alınmasında koordinasyonun sağlanmasının önemli olduğunu belirterek, Avrupa Komisyonu’nun İtalya’ya yönelik ekonomik destek ve tıbbi destek sağlama yönündeki girişiminden duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Avrupa Komisyonu ise kolları sıvadı; Lizbon Antlaşması’nın 107. maddesi çerçevesinde gerekli yasal düzenlemeleri hazırlamaya başladı. Lizbon Antlaşması’nın 107. maddesi  “bir üye devlet tarafından veya devlet kaynakları vasıtasıyla herhangi bir şekilde verilen ve belirli teşebbüsleri veya belirli ürünlerin üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma tehlikesi yaratan her türlü destek, üye devletler arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, iç pazarla bağdaşmaz” hükmünü içermektedir. Ancak İtalya da dahil Avrupa Birliği üyelerinde, virüsün yayılmakta olduğu koşullarda, alınan önlemlerin gerektirmesi halinde belirli teşebbüs ve ürünlerin üretimi için destek şart görünüyor ve üye ülkelerde rekabet kurallarının uyumu izleyen Komisyon rekabeti bozacak ya da bozma tehlikesi içeren ama gerekli de olan destekleri 107. maddenin  “doğal afetler veya olağanüstü olayların neden olduğu zararları karşılamak için verilen destekler iç Pazar ile bağdaşır” hükmü kapsamında değerlendirmeye hazırlanıyor.[2]

Diğer taraftan Conte, İç Pazarda tıbbi malzemelerin serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılmasına değindi. Geçtiğimiz hafta New York Times’da yayınlanan bir yazıda Fransa ve Almanya’nın da dahil olduğu bir grup devletin tıbbi malzeme  ihracatına kısıtlama getirdiği belirtiliyordu;[3] Conte’nin kast ettiği bu konu olsa gerek. Mesele çok ciddi olmalı ki,  10 Mart’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları video konferansında liderler İç Pazarın düzgün işlemesinin sağlanması ve engellerden kaçınılması gerektiği belirtilerek, özellikle maskelere ve solunum cihazlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.[4]

Conte’nin rahatsız olduğu bir diğer  noktanın da, İtalya’nın “kötü örnek” olarak gösterilmesi olduğu görülmekre. İtalya’yı eleştiren isimlere doğrudan yanıt vermek istemeyen Conte,  bazı devlet ve hükümet başkanının kendisini aradığını, İtalyan hükümetinin bu tür kısıtlayıcı tedbirleri benimseme cesaretine ve vatandaşların bu önlemlere duyduğu saygıya hayran kaldıklarını söylediklerini ifade etti. Yani Conte’ye göre İtalya “kötü örnek” olarak gösterilmemeli, takdir edilen, “iyi örnek” olarak görülmeli.

Konuyu yine Avrupa Birliği’ne getirelim… Avrupa entegrasyon hareketi krizlerden, sorunlardan ders çıkararak ilerleyen,  çıkarılan dersler üzerinden güçlenen  bir harekettir. Şimdi de bir kriz içindedir ve bu süreçte  İtalya’ya ve korona virüs ile mücadele eden diğer üye devletlere destek verme yönündeki  çabaları ve bu çabalardan elde edilen somut sonuçlar “biz-Avrupa” bilincine katkı sağlayacaktır.  Conte’nin lideri olmaktan gurur duyduğu, karantina altında bile balkonlarda şarkı söyleyen İtalyanlar, Avrupa için “umut’un yüzüdür”

 

 


 

[1] https://www.corriere.it/politica/20_marzo_16/coronavirus-intervista-conte-periodo-piu-rischio-saranno-settimane-dure-stiamo-uniti-006ac276-6713-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml

 

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_459

 

[3] https://www.nytimes.com/2020/03/07/world/coronavirus-news.html

 

[4] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/

Yorumlar