Prof. Dr. Ulvi Keser Prof. Dr. Ulvi Keser @UlviKeser

100. Yılında Paşalar

13 Kasım 2018
“ Mustafa'dan Mustafa Kemal; ondan da ATATÜRK öyle kolayca olunmuyor. 30 Ekim-13 Kasım arasındaki 14 günde alın size Osmanlı paşaları. „
100. Yılında Paşalar

1- 30 Ekim 1918 günü Yunanistan’ın Limni adasında demirlemiş İngiliz Agamemnon zırhlısında imzalanan Osmanlının ölüm tutanağı Mondros Mütarekesi’ni imzalayan Rauf (Orbay) Bey’in nasıl bir sevinçle bunu padişaha ulaştırdığını bilir misiniz?

2- 30 Ekim 1918 günü Mondros’un hemen ardından adına paralar bastırılan, kendince bir dil bile üretilen (!) Enver Bey yanında Cemal ve Talat Paşa’nın da gemiyi ilk terk edenler arasında olduğunu duymuş muydunuz?

3- 30 Ekim 1918 sonrasında Osmanlının elindeki belki de en taze ve dinamik gücün Musul yakınlarındaki Ali İhsan Sabis Paşa komutasında olduğunu ve kendisinin tek kurşun dahi atmadan İngiltere’ye Musul’u bırakıp kös kös bölgeden uzaklaştığını, bu acı davranışın mükâfatı olarak da (!) İstanbul’a gelmesinin ardından Haydarpaşa’da tutuklanıp Bekirağa Bölüğü’nde zindana atıldığını biliyor muydunuz? Ali İhsan Sabis Paşa’nın yıllar sonra Musul konusunda anılarında tek kelime yazmadığını da biliyor musunuz?

4- 3 Kasım 1918 günü Adana’ya gelen Mustafa Kemal Paşa’nın dönemin sadrazamı (yani başbakanı) Ahmet İzzet Paşa’ya “Varsın orduları lağvettiniz, rütbelerimizi söktünüz ama biz ferd-i mücahit olarak savaşa devam edelim. Kilikya (Çukurova) bölgesini vermeyelim.” sözüne Sadrazam (yani Osmanlı başbakanı) Ahmet İzzet Paşa’nın “Kilikya neresi?” cevabı verdiğini ve “İngilizler ateş açsa dahi siz karşılık vermeyeceksiniz.” talimatı vermesinin ardından sadece 6 İngiliz askerinin koca İskenderun sancağını işgal ettiklerini ve ardından bölgeyi Fransızlara peşkeş çektiklerini duymuş muydunuz? Aynı Ahmet İzzet Paşa’nın “Feryadım” adını verdiği anılarında bundan tek kelime ile olsa bahsetmediğini duymuş muydunuz? 

5- 13 Kasım 1918 günü İstanbul’a dönen Mustafa Kemal’in ise bu çaresiz ve gaflet ortamında işgalci İngiliz donanmasının arasında Üsküdar’dan Dolmabahçe’ye padişahın yanına geçerken Çanakkale’deki “Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum.” emrinden sonra savaş tarihine geçecek müthiş kararlılığını gösteren “Geldikleri gibi giderler.” kahramanlığını gösterdiğini hatırlar mısınız?

Mustafa'dan Mustafa Kemal; ondan da ATATÜRK öyle kolayca olunmuyor. 30 Ekim-13 Kasım arasındaki 14 günde alın size Osmanlı paşaları.

Yorumlar