Doç. Dr.  Dilek Yiğit Doç. Dr. Dilek Yiğit

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Terörizm

19 Ağustos 2016
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Terörizm

2015 yılında başlatılan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesi yaklaşık 46 milyar Dolar tutarında altyapı ve enerji projelerini kapsamakta olup; Güney Pakistan ve Batı Çin'i kara, demir yolları ve enerji hatları ile birbirine bağlayacaktır. Bu hatlar Belucistan ve Gilgit-Baltistan ve Pakistan Keşmir'i ( Hindistan açısından Pakistan işgalindeki Keşmir) üzerinden geçecektir. Bölge siyaseti açısından bakılırsa bu projenin sorunlu bölgeler üzerinde inşa edilmeye çalışıldığı görülecektir. CPEC projesinden Pakistan ve Çin'in ekonomik ve siyasi avantajlar umduğu malumdur; ama Keşmir ile Gilgit- Baltistan'da koridor projesine yönelik protestolar gerçekleştirilmektedir.

Protestoların nedeni Keşmir ve Gilgit-Baltistan halklarının bölgede Çin'in varlığını istememeleri, ayrıca kaynaklarının Pakistan ve Çin tarafından sömürülmesini istememeleri ve Koridorun bölge halkı için herhangi bir yararı olmayacağını düşünmeleridir. Üstelik CPEC'e dair bölgede yaşayanların görüşlerinin alınmamış olması gösterilen tepkinin bir başka nedenidir. Belucistan halkı özellikle projenin demografik sonuçlarından kaygı duymakta ve göç hareketlerine bağlı olarak kendi bölgelerinde azınlık olmaktan korkmaktadır. CPEC karşıtı protestoların Pakistan güvenlik güçleri tarafından şiddetle bastırıldığına yönelik haberler gelmektedir. Gilgit-Baltistan'da 500 genç protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanmıştır. Üstelik Pakistan hükümeti CPEC karşıtı protestoları terörizm ile ilişkilendirdi. Pakistan Planlama, Reform ve Kalkınma Bakanı Ahsan Iqbal CPEC karşıtı protestolara katılanların anti terör yasaları çerçevesinde yargılanacağını açıkladı. Bu durumun protestolar üzerinde ne ölçüde etkili olacağını göreceğiz. Ancak asıl amaç protestocuları cezalandırmaktan öte Çin' e mesaj vermek. Çin'in Koridorun Pakistan ayağından kaynaklanan sorunlardan rahatsız olduğu malum. Pakistan da Çin'e projenin güvenliği konusunda mesaj verme telaşında. Daha önce de CPEC'ın güvenliği için Pakistan ordusu içinde özel güvenlik birimi oluşturmuştu. Sorunlu bölgeler üzerinde inşa edilen projelerin sorunsuz gerçeklestirilmesini beklemek gerçekçi değildir zaten. Dolayısıyla CPEC' in güvenliği meselesi bölgenin sorunları ile doğrudan bağlantılıdır.

Yorumlar