Özdemir Akbal Özdemir Akbal @ozdemirakbal

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Ziyareti ve Gündem

19 Eylül 2017
Cumhurbaşkanı Erdoğanın ABD Ziyareti ve Gündem

1) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ziyareti de göstermiştir ki, korumalar hakkında alınan karar siyasidir. Hem ABD hem de Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri temaslarda bulunmaya devam ederek ittifak ilişkisinin sürdüğünü göstermektedir.

2) Görüşmelerde bölgesel güvenlik sorunları elbette ortaya konacaktır. Şu durumda özellikle Irak'ı kuzeyindeki yapının sözde özgürlük referandumu girişimi ön plandadır.

3) Musul ve Kerkük civarında sözde refendum bahane edilerek gerçekleştirilen taşkınlıklar, bölgede bulunan Irak Türkleri ve Türkiye için bir güvenlik tehdididir.

4) Bu vesile ile görüşmelerde Irak'ın kuzeyindeki kargaşa da gündeme getirilecektir.

5) ABD'nin referandum dolayısıyla sergilediği tavır genel olarak yorunlananın aksine güç kaybeden bir yerel siyasi aktöre karşı geliştirilen bir tutumdur.

6) Barzani'nin talebiyle toplanan de facto yapının meclisinden çıkan evet kararında dahi ilgili yapıya desteğin azalarak muhalefetin güçlendiği görülmektedir.

7) Türkmenler doğru ve akılcı şekilde desteklenmektedir ve bir Türkmeneli oluşumunun devletleşme sürecine gidebileceğinin mesajlarının verilmesi, ABD'nin bölgeye dönük politikaları konusunda yönlendirici olabilecektir.

8) Barzani'nin politik olarak genişletme çabasında olduğu etkinlik alanında; Ekim-Kasım 2014 döneminde Suriye'nin kuzeyine geçirilen peşmergelerin ve ABD ile ortak yürütülen politikanın etkisi olduğunu da dikkatten kaçırmamak gerekmektedir.

9) Bütün bu etkiler sonunda Barzani'nin politik zeminini kaybeden ve bunu tekrar kazanmak için güçlülük imajı yaratmaya çalışan politik bir figür olduğu farkedilmelidir.

10) ABD'nin pragmatist dış politika yapım süreci dikkatte alındığında duygusallıktan ziyade sonuç odaklı bir davranış sergilediği görülecektir. Buna istinaden Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerinin temasları sırasında Türkmenlerin önemli bir politik figür olduğunu sıklıkla vurgulaması gerekmektedir.

11) BM Genel Kurulu süresince sağlanacak temaslarda pek çok önemli konu olmakla birlikte, yaşanan son gelişmelerde en önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken husus Irak Türklerinin desteklenmesi ve Irak'ın kuzeyinde yaşanan gelişmelerdir.

(fotoğraf SputnikTürkiye'ye aittir)

Yorumlar