Doç. Dr.  Dilek Yiğit Doç. Dr. Dilek Yiğit

ASEAN VE BREXIT

01 Temmuz 2016
ASEAN VE BREXIT

Britanyalıların AB'den çıkma kararı, Birliğin tarihin en başarılı entegrasyon modeli olma imajını sarsma potansiyeli taşıyor. Bu imajın sarsılması dünya halklarının küreselleşmeye ve bölgeselleşmeye yönelik şüphelerinin ve uluslararası ticarete ve göç hareketlerine karşı tepkilerinin hem bir örneği hem de küresel düzeyde bu şüphe ve tepkileri meşrulaştırıcı bir faktör olabilir, böyle nitelendirilebilir.

ASEAN'ın ekonomik entegrasyon yolunda ilerleyen 10 üyesi de AB'deki gelişmeleri ve BREXIT' i yakından izliyor.

ASEAN ülkeleri için yanıt bekleyen başlıca iki soru var. Birincisi BREXIT örneğinde herhangi bir ASEAN üyesi ASEAN'dan ayrılmak ister mi? İkincisi, dünyanın en başarılı ekonomik entegrasyonu sarsılmakta iken Güneydoğu Asya'da daha ileri bir ekonomik entegrasyona doğru ilerlemek doğru mu?

Öncelikle Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının herhangi bir ASEAN üyesinin örgütten ayrılmasına örnek oluşturması için yeterli neden yok. Ayrıca ikinci sorunun sorulması da ASEAN için çok erken ve zamansız. Çünkü ASEAN'ın AB' ye benzemesi için daha çok yol alması gerekir.

Neticede ASEAN ülkelerinin AB'deki gelişmeleri , BREXIT ve etkilerini yakından izlemesi, akademisyenlerin, siyasetçilerin ve uzmanların BREXIT örneğinde ekonomik entegrasyonların geleceklerine yönelik çıkarımlar yapması gayet normal. Ancak ASEAN'ın  AB ile eş düzey bir entegrasyon modeli gibi AB'nin sorunlarına benzer sorunlar yaşayabileceğini düşünmesi şimdilik çok yersiz.

Yorumlar