Em. Büyükelçi Tugay Uluçevik Em. Büyükelçi Tugay Uluçevik

TDT Türk Üniversiteler Birliği Toplantısı ve KKTC

13 Haziran 2023

Türk Devletleri Teşkilâtı'nın (TDT) çeşitli alanlardaki faaliyetlerinin desteklemesi amacıyla Teşkilat’ın bünyesi içinde “ilgili ve bağlı” [related and affiliated] kuruluşlar meydana getirilmiştir. Bunlardan biri de TDT üyesi ülkeler arasında yükseköğretim alanında işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olan “Türk Üniversiteler Birliğidir” (TÜRKÜNİB) [Turkic Universities Union].

TÜRKÜNİB’in “Rektörler Özel Toplantısı” 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde "Türk Medeniyetinin Başkenti" Semerkant'ta düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)  geçtiğimiz Kasım ayı içinde TDT’na Gözlemci Üye olarak katılmış bulunmaktadır. Bu KKTC’nin uluslararası camia ile bütünleşmesi yolunda atılmış bir somut adımdır.

Bu olguyu dikkate alarak KKTC’nin Semerkant’taki anılan Rektörler Özel Toplantısına katılıp katılmadığını araştırmak istedim.

Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'dan TÜRKÜNİB üyesi üniversitelerin rektörleri, üst düzey yetkilileri ve temsilcileri katılmış.

Internet kaynaklarında yer alan bilgiye göre Azerbaycan’dan 5, Kazakistan’dan 7, Kırgızistan’dan 6, Özbekistan’dan 5, Türkiye’den 18 ve Gözlemci Üye Macaristan’dan 1 (Szeged Üniversitesi) Üniversite TÜRKÜNİB’e üyedirler.

TDT’na Gözlemci Üye olan Macaristan’dan Szeged Üniversitesi Kasım 2022'de yapılan TÜRKÜNİB 6. Genel Kurulu'na katılmış.

Bu da TÜRKÜNİB toplantılarına Gözlemci Üyelerin de katılmasının mümkün olduğunu göstermektedir.

Ancak, KKTC’den herhangi bir Üniversite’nin TÜRKÜNİB’e üye olduğuna dair bir bilgiye rastlamadım.

KKTC'nin uluslararası toplum içinde bağımsız ve egemen varlığı ve kimliği ile adım adım aktif olarak yer alabilmesinin ancak önüne açılan imkânları Türkiye'nin de yardım ve desteğiyle ısrarla, sebatla zorlayarak gerçekleşebileceğini söylemeye lüzum yoktur.   

KKTC makamlarının ülkelerinde kurulu ve başarıyla faaliyet gösteren ve diplomaları uluslararası plânda da geçerli olan üniversitelerinin gecikmeksizin TÜRKÜNİB'e üye olmalarını teşvik etmesi, kuşkusuz, KKTC’nin varlığına uluslararası plânda görünürlük kazandırma amacımıza uygun düşecektir.

---------------------------------------

 

Yorumlar