Ersin Dedekoca Ersin Dedekoca @dedekocae

Merkez Bankası Bilânçosunun Anlattıkları

12 Nisan 2023

Merkez Bankası (TCMB)’nın genel kurul toplantısı 28 Mart’ta yapıldı. Bağımsız Denetim Raporları da ancak, son dönemlerin en tartışmalı genel kurulu olarak belirtilen toplantının ertesi günü bankanın sitesine konuldu.[1]

Söz konusu raporların kamuoyuna açıkladığı 2022 yılsonuna ait rakamlar ve bunlardan üç başlığın yorumları bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

FAALİYET SONUCU: ZARAR ve NEGATİF ÖZ SERMAYE

TCMB’nın söz konusu Genel Kuruluna sunulmayıp ertesi günü yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'ye göre düzenlemiş Bağımsız Denetim Raporunda; bankanın öz sermayesinin ilk kez 190 milyar negatife düştüğü, faaliyet sonucunda 55.4 milyar TL zarar ettiği, bunun dışında da “kur değerleme zararının” da 575 milyar TL olduğu hesaplanmıştır.[2]

Bankanın 2017 yılından bu yana öz sermaye, dönem kâr/zararı ve kur kâr/zararı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Kaynak: UFRS’e göre düzenlenmiş TCMB Yıllık Bağımsız Denetim Raporu

UFRS dışında hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunda 72 milyar TL kâr yazılmasına karşın bunun, aktif kalemleri içinde gösterilen 328.5 milyar TL’nın “gerçekleşmemiş zarar” olarak “değerleme hesabında” yer almasından oluştuğu görülmektedir.