Deniz Berktay Deniz Berktay

Belarus'ta Sıradışı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

09 Ağustos 2020
Belarusta Sıradışı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Deniz Berktay – Kiev

Doğu Avrupa ülkelerinden Belarus’ta bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimleri, öncekilere göre, daha gergin şartlarda geçiyor. Cumhurbaşkanı Lukaşenko ilk defa, gerekirse orduyu kullanacağını ifade etti.

Ülkeyi 1994 yılından beri yöneten Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko’nun altıncı dönem için aday olduğu seçimlerde Lukaşenko bu sefer, güçlü bir toplumsal muhalefetle karşılaştı. Bunun dışında, önceleri Batılı ülkelerle arası bozuk olan ve Rusya’nın en yakın müttefiki olarak bilinen Belarus yönetimi, bu sefer, her iki tarafla da sorunlu olarak seçimlere gidiyor. Rusya basınında, “Lukaşenko’yu daha ne kadar destekleyeceğiz” şeklinde makaleler giderek artarken, Batılı basın yayın organları da, Lukaşenko’nun karşısındaki adaylardan, 37 yaşındaki kadın Svetlana Tsihanovskaya’yı parlatmaya başladı. 65 yaşındaki Cumhurbaşkanı Lukaşenko açısından bu seçimlerin, kazansa bile, bu zamana kadarki en zorlu seçim olacağı söyleniyor.

Seçimlerde erken oy verme işlemleri, 4 Ağustos’ta başladı ve seçmenin üçte birinin, erken oy verme işlemlerinde oy kullandığı belirtiliyor. Erken oy vermeya yönelndirilenler, genellikle, öğrenciler, devlet memurları ve askerler oldu. Bu nedenle, muhalif çevreler, erken oy verme işlemlerinde, devlet bağlı kişilerin, amirlerinin zoruyla Cumhurbaşkanı Lukaşenko’ya oy vermeye zorlandıklarını iddia ediyor. Yine muhalefet, erken oy verme esnasında çok sayıda seçim sandığında usulsüzlüklerle karşılaşıldığını ifade etmekte.
Batılı çevreler, Belarus’taki otoriter yönetimi, “Avrupa’nın son diktatörlüğü” olarak adlandırmışlardır. Fakat, Lukaşenko’nun Rusya’dan uzaklaştığı dönemlerde, ABD ve AB’nin, Lukaşenko yönetimiyle işbirliğine gittiğini ve “son diktatör” söylemini bir kenara kaldırdıklarını görüyoruz.

Lukaşenko, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda bağımsız olan Belarus’ta, 1994 yılındaki seçimlerle cumhurbaşkanı oldu. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, Belarus Yüksek Sovyeti’nin başkanı olan Stanislav Şuşkeviç, Belarus’un ilk devlet başkanı oluvermiş ve ülke, bir yandan Belarus milliyetçiliğine yönelirken, diğer taraftan da, serbest piyasa ekonomisine geçişe yönelik sert rfeformlar, hızlıca uygulamaya konmuştu. Ne var ki, bu “şok terapi” önlemleri, kısa sürede toplumda zengin-yoksul farkının ortaya çıkamsına, işsizliğin hızla artmasına neden oldu. Bunun dışında, Belarus’ta, Rus karşıtı milliyetçi gelenek, hiç güçlü değildi. Zira, Rusya, Ukrayna ve Belarus, Doğu Slavları grubunu oluşturuyor ve kültür ve köken birliğine sahipler. Ukrayna’da da, 2014 yılındaki ihtilale ve Rusya ile Ukrayna’nın fiilen savaş haline kadar girmesine kadar, Rusya karşıtı Ukrayna milliyetçisi eğilimler, genellikle Batı Ukrayna ile sınırlıydı ve Ukrayna geneline egemen değildi. Belarus’a baktığımızdaysa, Rus karşıtlığının ve radikal millliyetçi eğilimlerin, Ukrayna’ya göre de çok daha zayıf olduğunu görüyoruz. Böyle olunca, 1992-93 yıllarındaki radikal liberal reformların ağır sonuçları karşısında, Belarus toplumunun genelinde, Sovyet dönemine dönüş özlemi kendisini gösterdi. Sonuçta, 1994 yılındfa düzenlenen ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Sovyet nostaljisini temsil eden Aleksandır Lukaşenko kazandı.

“Halkın Babası” Lukaşenko

Lukaşenko, iktidara gelince ülkeyi Sovyet zamanına döndürmediyse de, ortaya çıkan gelir adaletsizliğine büyük ölçüde son verdi. Belarus, zaten Sovyetler Birliği’nin en sanayileşmiş bölgelerinden biriydi. Bu sayede Belarus, 90’ların başındaki ekonomik krizden, nispeten kolay şekilde çıktı. Diğer yandan Lukaşenko, yolsuzlukların üzerine gitti. Böylelikle, “halkın babası” imajına sahip oldu. (Zaten Lukaşenko, taraftarları arasında, “baba” unvanına sahip). Böyle olduğu için de, Lukaşenko, yakın zamanlara kadar, kamuoyunun büyük desteğine sahip oldu. Bu, onu, yoksul ülkelerin saraylarda yaşayan otoriter yöneticilerinden ayıran en önemli farktır. Böyle olunca, onun otoriter yönetimini eleştiren muhalif kesimler, yakın yıllara kadar, kamuoyundan geniş destek görememişti. Belarus toplumunda istikrar ve refah isteği, Batı tipi liberal demokrasiye yönelik arzudan, çok daha güçlüydü.
Lukaşenko, bu toplumsal destek sayesinde, kısa sürede, devletin dizginlerini elinde topladı. Belarus Anayasasının bir kişinin ancak iki kez cumhurbaşkanı seçilmesine imkan vermesine karşılık, 2006 yılında, Anayasa’dan bu kısıtlamayı kaldırttı ve bu zamana kadar, beş kez, cumhurbaşkanı seçildi. Muhalifleri, seçimlere usulsüzlük karıştırıldığını söylese de, Lukaşenko’nun toplumun çoğunluğunun desteğine sahip olduğunu inkar edemiyordu.

Rusya’yla yakınlaşmaya başladı, fakat Belarus’un Rusya’nın bir parçası olmasına, izin vermedi.

Rusya ile Belarus arasında Birleşik Devlet kurulması yolunda 1997 yılında antlaşma imzalandıysa da, bu konuda pekçok husus, kağıt üzerinde kaldı. Uzmanların da değindiği üzere, Birleşik Devlet projesine hızlı şekilde başlanıp sonradan yarım bırakılmasını en önemli nedeni, ilk başlarda Lukaşenko’nun, Birleşik Devleti’n başına geçmeyi planlamasıydı. Zira, o tarihlerde Belarus’un başında genç, dinamik ve popüler Lukaşenko, Rusya’nın başındaysa, yaşı ilerlemiş ve alkol skandallarıyla gündeme gelen, popülerliği giderek düşen Boris Yeltsin vardı. Ancak, 1999’dan itibaren bir başka “genç ve dinamik” siyasetçi olan Vladimir Putin’in siyaset sahnesine girmesi ve hızlıca Rusya’nın başına geçmesi, Lukaşenko’nun planlarının sona erdiğini gösterdi ve Lukaşenko, bu tarihten itibaren, Birleşik Devlet projesine soğuk yaklaştı.

Burada belirtelim, Lukaşenko’nun Rusya’yla yakınlaşmaya, fakat onunla birleşmekten uzak durmaya dayanan politikası, kamuoyundan da destek buluyordu. Nitekim, Belarus halkı, Rusları kesinlikle düşman olarak görmemekle birlikte, Rusya’da aynı dönemlerde toplumsal adaletsizliğin, büyük zenginlerin ortaya çıkmış olması, Belarus’ta Rusya’yla birleşmeye soğuk bakılmasına neden olmaktaydı.

Belarus, Rusya ile çeşitli ekonomik ve siyasi entegrasyon projelerine (Gümrük Birliği ve akabinde Avrasya Birliği) girdi. İki ülke, aralarındaki sınır denetimini kaldırmıştı. Ancak korona virüsü salgını sonucunda Rusya, Belarus sınırını tamamen kapattı.

Batıyla Rusya Arasında Manevra

Belarus, eski Sovyet coğrafyasında Rusya’nın en yakın müttefiki olarak nitelendirilse de, bunun her zaman böyle olmadığı görüldü. Örneğin, 2008 yılındaki Rusya-Gürcistan Savaşı’ndan sonra Rusya, Gürcistan’ın ayrılıkçı bölgeleri olan Abhazya ve Güney Osetya’yı bağımsız devletler olarak tanıyınca, Belarus bu karara destek vermedi ve aynı dönemde AB’nin ortaya attığı Doğu Ortaklığı projesine girdi. Bu da, ABD ve AB’nin Lukaşenko’ya ve diğer Belarus yetkililerine uyguladıkları yaptırımları kaldırmaya yöneltti. Fakat Lukaşenko yönetiminin 2010’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından muhalif gruplara müdahale etmesi ve 600’den fazla kişinin gözaltına alınması sonucunda, ABD ve AB, yaptırımları yeniden uygulama kararı alacaklardı. Bu yaptırımlar da, Belarus’un Rusya ile Ukrayna arasında 2014’te patlak veren krizde Rusya’ya uzak durması sonucunda yumaşatılmış olsa da, tamamen kaldırılmış değil. Ancak Belarus yönetimi, sahip olduğu imkanlar çerçevesinde, Rusya ve Batı arasında manevra yapmaya devam ediyor.

Belarus’taki refahın en önemli kaynaklarından biri, Belarus’un petrol rafinerilerine sahip olması ve Rusya’nın düşük fiyata verdiği petrolün bu rafinerilerde işlenerek diğer ülkelere satılmasıydı. Ancak, Rusya ile Belarus arasında son yıllarda başgösteren petrol krizi, ilişkilerin bu konuda da bozulmasına neden oldu. Belarus yönetimi, bunun sonucunda, beklenmedik bir hamle yaparak, ABD’de petrol ithalatına başladı. ABD ile diplomatik ilişkiler de, bu yıl, 12 yıldan son ilk kez büyükelçi seviyesine çıkartıldı ve iki ülke birbirine yeniden büyükelçi tayin etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu yıl Minks’i ziyaret etti ve Lukaşenko, ziyaretin ardından, ABD ile ilişkilerde soğuk dönemin geride kaldığını ifade etti. Lukaşenko’nun bu tespitinin ne kadar doğru olduğunu, bu seçim sonrasında göreceğiz.

Lukaşenko’nun desteği neden zayıfladı?

Lukaşenko’nun toplumsal desteğini zayıflatan, başlıca üç unsur var: Birincisi, Lukaşenko’nun başa geçmesinden bu yana geçen 26 yılda, heryerde olduğu gibi, Belarus toplumunda da beklentilerde değişiklikler meydana geldi. İstikrar beklentisi, toplumun tek beklentisi olmaktan çıktı. İkincisi, Rusya’yla petrol krizi ve koronavirüsü krizinin de tetiklediği bir ekonomik kriz, Lukaşenko’dan memnun olmayanların sayısını arttırdı (Dünya Bankası, Belarus ekonomisinin bu yıl yüzde 4 oranında küçüleceğini öngörüyor). Son olarak, Belarus Cumhurbaşkanı’nın korona virüsü salgınını küçümsemesi ve tedbir almayı reddetmesi, ona yönelik tepkilerin yoğunlaşmasına neden oldu. Sonuçta iktidara yönelik tepkiler, kontrol edilebilir olmaktan çıktı.

Rusya’yla Görülmemiş Bir Kriz

Rusya’yla geçmiş yıllarda çeşitli krizler yaşanmış olsa da, ikili ilişkilerde en büyük sorun, geçtiğimiz günlerde görüldü. Lukaşenko, Temmuz ayı sonlarında, başkent Minsk yakınlarında, Rus özel savaşçı kuruluşu olan Wagner’e bağlı 33 kişinin ele geçirildiğini ve bunların, seçim döneminde Belarus’u karıştırmaya hazırlandığını söyledi. Belarus kuvvetlerinin de, Rusya sınırına kaydırıldığı bildirildi. Rusya, bu savaşçıların Belarus’tan transit geçme niyetinde olduklarını söylese de, Lukaşenko, bunların darbe hazırlığında olduğunu söylüyor. Acaba Lukaşenko seçimden önce Batı yanlısı kesimleri de kendi yanına çekmek için hayali bir dış düşman ve darbe senaryosu mu çizdi (ve aralarında bir danışıklı dövüş mü var) yoksa Rusya, Belarus’un Batı’ya kayma ihtimaline karşı buraya müdahale etmeye mi hazırlanıyor, bu soruya net bir yanıtı şu anda vermek, çok zor. Ancak, Belarus, 2015 yıılnda da Rusya’ya askeri üs vermeyi reddetmişti ve Rusya’nın Ukrayna’ya 2014 yılında müdahale ederek Kırım Yarımadası’nı ele geçirmesinin Lukaşenko’yu çok tedirgin ettiği ve Lukaşenko’nun, Rusya’nın benzer bir biçimde Belarus’a da müdahale etmesinden çekindiği, biliniyor.

Dolayısıyla, Lukaşenko’nun çekindiği iki ihtimal var: 1- Batı yanlısı grupların Ukrayna ve Gürcistan’da yaptıkları türden bir ihtilal 2- Rusya’nın müdahalesi.

Hem iç gelişmelerden hem de dış politikadaki yalnızlıktan tedirgin olan Lukaşenko, bu seçimlerin öncesinde, başka hiçbir zaman yapmadığı müdahalelerdce bulundu. Seçimlerin öncesinde aday olmak için imza toplayan ve Lukaşenko’ya karşı en güçlü iki aday olduğu söylenen Viktor Babariko ile Valeri Tsepkalo, bir şekilde tasfiye edildiler. Gazprom’un Belarus’taki iştiraki olan Belgazprombank’ın eski müdürü olan Viktor Babariko, karapara aklamakla suçlanıp cezaevine gönderilirken, diğer güçlü aday olan ve bir zamanlar Lukaşenko’nun yardımcısı ve Belarus’un Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Tsepkalo, tehditler karşısında önce Moskova’ya, oradan da Kiev’e kaçtı. Bir diğer güçlü aday olan Sergey Tsihanovski de ülkede iç karışıklıklar çıkarmaya çalışmaktan tutuklandı.

Beklenmeyen Kadın Aday

Fakat, Tsihanovski’nin tutuklanması, yönetim açısından öngörülmeyen sonuçlara yol açtı. Tisikhanovski’nin eşi Svetlama Tsihanovskaya, eşinin yerine cumhurbaşkanlığına aday oldu ve muhalefetin en önemli ismi haline geldi. İşin ilginci, 37 yaşındaki Svetlana Tsihanovskaya’nın, hiçbir siyasi tecrübesi bulunmuyor. Üniversitede, Eğitim Fakültesi’nde yabancı dil bölümünü bitirmiş ve İngilizce ve Almanca tercüman olarak, çeşitli Batılı hayır kuruluşlarında bir süre çalışmış ve evlendikten sonra ev hanımı olmuş. O nedenle, geçen ay Tihanovskasya, yeterli sayıda imzayı toplayıp aday olduğunda, iktidar çevreleri, onu ciddi bir aday olarak görmemişti. Ne var ki, yukarıda bahsettiğimiz ilk iki aday olan ve bir şekilde tasfiye edilen Viktor Babariko ile Valeri Tsepkalo’nun seçim ofisleri, seçimlerde Svetlana Tsihanovskaya’yı destekleme kararı aldılar. Bu genç anne ve ev hanımı, yaptığı konuşmalarda, ortalama Belarus insanını temsil ettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, seçildikten kısa bir süre sonra, görevden çekilerek bu makamın deneyimli, yetkin kişilerin eline geçmesini sağlayacağını, siyasete devam etmeye niyetinin olmadığını, cumhurbaşkanı seçilirse ilk ve en önemli önceliğinin, siyasi ve ekonomik suçlardan hüküm giyenlerin tahliye edilmesi ve bu davaların yeniden görüşmesini sağlamak olacağını söylüyor. Ortaya bir siyasi program koymaması ve liderliğe devam etme niyetinin olmadığını söylemesi, Lukaşenko’ya tepki duyan farklı kesimlerin onun etrafında birleşmesini kolaylaştırıyor. Batılı medya kuruluşları zaten birkaç haftadır, bu ev hanımı adayı parlatıp duruyor.

Lukaşenko, seçimlerden önce, kendisinin kamuoyu desteğinin yüzde 73 civarında olduğunu açıklamıştı. Muhalefet ise, Lukaşenko’nun desteğinin yüzde 3 civarında olduğunu söylüyor. Bu da, muhalefetin bu seçim sonuçlarını tanımayacağını ve seçimlerden sonra ortalığın karışacağını gösteriyor. Bu karışıklıktan kimin galip çıkacağını ve ülkenin iç ve dış politikada nereye yöneleceğini, yakında göreceğiz.

Yorumlar