Prof. Dr.  Aygun Attar Prof. Dr. Aygun Attar

Karabağ Azerbaycan'dır!

21 Mayıs 2020
Karabağ Azerbaycandır!

Tüm dünya korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçerken pandemiyi fırsatçılığa dönüştüren Ermenistan, Dağlık Karabağ’da sözde Cumhurbaşkanı seçimi yaparak uluslararası bir skandala imza attı.
Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal eden Ermenistan’ın Karabağ’ın incisi, Azerbaycan medeniyetinin beşiği, tarihi Türk yurdu Şuşa’da 21 Mayıs’ta sözde cumhurbaşkanlığı töreni yapılacağını ilan etmesi, bölgede şimdiye kadar Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunun barışçıl yolla çözümlenmesi için devrede olan tüm uluslararası teşkilatlara rest çekmektir.
BM Güvenlik Konseyi'nin 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları ile AGİT'in 27 Şubat 1993 tarihli Prag toplantısında Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğuna dair kesin karara, ayrıca AB, İslam Teşkilatı, TürkPa gibi onlarca milletlerarası teşkilat tarafından Karabağ topraklarının Azerbaycan'a ait olduğuna dair hukuki belgelerle desteklenen açıklamalara rağmen Ermenistan bölgede yeni bir provakasyon türetmekte neyi amaçlıyor acaba?
Sözde Ermeni Soykırımı edebiyatıyla yıllarca Ermeni diasporasının yürüttüğü Türk Düşmanlığı yetersiz gelmiş olacak ki Ermenistan yapay Karabağ devleti ve onun uydurma Cumhurbaşkanı ile Güney Kafkasya bölgesinde yeni nifak tohumu ekerek farklı senaryoları gündeme taşımanın peşinde.
Dünyada, hiç bir Uluslararası kurum ve devletin tanımadığı, ki buna Ermenistan da dahildir, bir işgalcı yönetimin kendisini devlet olarak ilan etmesi ve sanki gerçek devletmiş gibi Cumhurbaşkanı seçimi yapması uluslararası hukuka zıt olan, sırtını Amerika başta olmak üzere Batı dünyasında ve Rusya’da etkili olan Ermeni lobisine dayayan zorba yönetimin hadsizliğidir.
Hukuki olarak geçerliliği olmayan sözde Karabağ parlamentosunun almış olduğu kararla gerçekleştirilen sözde Cumhurbaşkanı seçimi Ermenistan'ın dünya kamuoyu nezdinde güya bölge barışını arzuladığına yönelik söylemlerinin riyadan ibaret olduğu hakikatını ortaya koymaktadır. Ermenistan, mazlum ve mağdur edebiyatını aslında işgalci kimliğini kamufle etmek amacıyla kullandığını bu son ve hukuk tanımaz tavrı ile çok net şekilde ortaya koydu.
Ermenistan, Karabağ’da sahte Cumhurbaşkanı seçimi ile sadece Azerbaycan’ı değil tüm bölgenin geleceğini zor duruma düşürmeyi hedeflemektedir.
Batı ile Rusya arasındaki ülke yönetimiyle ilgili çekişmeli durum, özellikle son açıklamalarıyla Rusya’ya rest çekerek Amerika’ya yeşil ışık yakan Paşinyan aracığıyla Güney Kafkasya’ya "davet edilmeyi bekleyen" güçlerin iştahını kabartmaktadır .
Bölgeye Orta Doğu ve Doğu Akdeniz senaryolarıyla müdahale etmeyi planlayan ama Türkiye'nin hamlesiyle planları şimdilik suya düşen devletlerin Güney Kafkasya üzerinden yeni ve faklı hamle ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.
Tüm yaşananlardan hareketle, Türkiye devlet ve millet olarak Can Azerbaycan‘la her türlü kardeşlik ve bir millet iki devlet olmanın ötesinde, bölgede barışın sağlanması ve uluslararası hukukun çiğnenmemesi için Azerbaycan topraklarını işgal ederek burada sahte bir devlet yaratmanın hesaplarını yapan sahte Karabağ yönetimi ve onun gerçekleştirdiği sözde Cumhurbaşkanı seçimini şiddetle kınamakla kalmamalı, dünyanın tüm ilgili teşkilatlarından Ermenistan devletinin hukuksuz eylemine karşı ciddi önlem almasını talep etmelidir.
Bölgede separatizmin yaygınlaşmasını önlemek için sahte rejimin sahte başkanını destekleyen Ermenistan, ciddi şekilde ve en sert biçimde uyarılmalıdır .
Sahte Karabağ cumhuriyetinin başkanlık seçimi Hocalı Soykırımı başta olmak üzere Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan Türklerinin ruhlarını, hazırda işgal nedeniyle doğma topraklarına gidemeyen insanların vicdanlarını çok derinden yaralamaktadır. Bu gelişme, bölgede telafisi imkansız çetrefilli problemleri doğuracaktır.
Türk kamuoyu olarak bölge barışını baltalayan Ermenistan’ı uyarıyor, ayağını denk alarak uluslararası hukuka riayet etmesini talep ediyoruz.

Ayrıca, Türk milleti olarak tüm soydaşlarımız  ve  Türkiye'de yaşayan altı milyona yakın Azerbaycan Türkünün adına ülkemizin tüm STK ve duyarlı vatan evlatlarına sesleniyoruz:
Ermenistan’ı Twitter İnstagram Facebook gibi sosyal medya adresleri üzerinden protesto edelim, uluslararası kuruluşların sosyal medya hesaplarına protesto mesajları atalım...
#KarabakhizAzerbaycan
#Stoparmenianaccupation

Prof.Dr.Aygün Attar

Türkiye Azerbaycan, Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı 

Yorumlar