Metin Edirneli Metin Edirneli @edirneli_metin

Not Defteri: 23-31 Ağustos

23 Ağustos 2018
Not Defteri: 23-31 Ağustos

23 Ağustos 1945 Yugoslav Komünist Partisi, daha çok Müslümanları olumsuz bir şekilde etkileyen ve bazı bölgelerde nüfus dengelerini değiştirmeyi amaçlayan “toprak reformu”nu başlatır.

24 Ağustos 1903: Nasır Paşa komutasında gerçekleştirilen askeri harekâtla İlinden isyanı hızla bastırılmaya başlandı. VMRO yani Makedon İç Devrimci Örgütü’nün Avrupa’nın dikkatini bölgeye çekmek düzenlediği tarihin en kanlı isyanlarından biri olan İllinden 2 Ağustos 1903’te başlar. Çetelerin öncelikli hedefi Müslümanlar olur. Çünkü amaç, gerçekte Kiliseler Savaşı olarak yaşanan Makedonya sorununa, Müslümanları da dâhil ederek olayı bir Müslüman Hıristiyan çatışması olarak göstermektir. Misha Glenny’nin aktarmasına göre saldırılarda Sırp, Rum, Ulah, Bulgar ve Türk sivillerden binlercesi ya öldürülmüş ya ırzlarına geçilmiş; 119 köy yakılmış, 8400 ev yıkılmış, 50 bin kişi dağlara kaçmak zorunda bırakılmış ve bunların çoğu gelen sert kışta ölmüşlerdir. Kısaca Makedonya kan gölünde boğulmaktadır. Osmanlı egemenliği ise sadece sözdedir. Çünkü Makedonya’nın her tarafı yabancı subaylar ve temsilcilerin idaresi altındadır.

25 Ağustos 1859: Kafkas direnişi sona erdi. Güçlü Rus ordusu karşısında durmanın daha fazla mümkün olmadığını anlayan Şeyh Şamil’in teslim olmasıyla, Kafkasya’da Çarlık Rusya’sına karşı yürütülen direniş biter. Ancak yaklaşık yarım yüzyıl süren Kafkas direnişi sayesinde Rus Çarlığı, Türkiye’nin doğusuna yönelik planlarını uzun süre ertelemek zorunda kalmıştır. Rus çarlığı Balkanlarda yürüttüğü kirli savaşın bir örneğini de burada vermiştir. Kendisi bizzat kıyıma tanıklık etmiş olan Lev Tolstoy’un yaşananlarla ilgili gözlemleri şu şekildedir: “Avullara (köylere) gece karanlığında dalıvermek adet edinilmişti; böylece, tam baskına uğramış olan kadınlar ve çocuklar kaçacak zaman bulamıyordu ve gece karanlığının örtüsü altında Rus askerlerin, ikişer üçer evlere girmesini izleyen dehşet sahneleri öylesineydi ki, bunları hiçbir resmi rapor görevlisi [raporunda] aktarmağa cesaret edemezdi.”

26 Ağustos 1922: Büyük Taarruz’un ya da diğer adıyla Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın ilk aşaması başladı. 26 Ağustos gecesi 5. Süvari Kolordusu, Ahır Dağları üzerindeki Yunanların gece savunmadığı Ballıkaya mevkiinden sızma yaparak Yunan hatlarının gerisine intikale başladı. Aynı gecenin sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında kurmay heyetiyle birlikte Kocatepe'deki yerini aldı. 04.30’da topçuların taciz ateşiyle başlayan saldırı, saat 05.00'te önemli noktalara yoğun topçu ateşi ile devam etti ve 30 Ağustos’taki genel ve kesin sonuç alıcı saldırıya kadar böyle devam etti. 9 Eylül 1922’de İzmir’in geri alınmasıyla da son buldu.

26 Ağustos 1991: İskeçeli din görevlileri, müftü atanmasını protesto için, 27 Ağustos ile 11 Eylül tarihleri arasında camilerde ezan okunmaması ve cemaatle namaz kılınmaması kararı aldı.

26-28 Ağustos 1992: “Eski Yugoslavya Üzerine Uluslararası Konferans” Londra’da düzenlendi. Bosna Savaşı’nın sona erdirilmesinde Batı kaynaklı herhangi bir askeri müdahaleye yer verilmemesi ve savaşın diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiği üzerinde duruldu. Bu karar, Sırp liderler Slobodan Miloşeviç ve Radovan Karaciç açısından tam bir zaferdi.

27 Ağustos 1953: Yunanistan, ülkeden göç edenlerin mülklerine, devletin el koymasını öngören 2536 sayılı yasayı kabul etti.

29 Ağustos 1995: Bosnalı Sırpların mevzilerini hedef alan ve birkaç gün sürecek olan NATO müdahalesi başlatıldı. Radar ve haberleşme sistemleri, silah depoları, bazı askeri üsler gibi askeri unsurlar, temel müdahale hedefleri oldu.

30 Ağustos 1922: 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un zaferle taçlandığı gün. Bugün yapılan hücum ile Yunan hatları tamamen çökmüş, Yunan ordusu bozguna uğramış ve dağılmıştır. 9 Eylül 1922’de İzmir’in de geri alınmasıyla birlikte emperyalizmin çıkarlarına hizmet eden Yunanistan’ın Anadolu macerası son bulmuştur.

31 Ağustos 1913: Gümülcine geri alındı ve aynı gün Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesi yani Batı Trakya Cumhuriyeti'nin kurulduğu tüm dünyaya şu sözlerle duyuruldu: “Allah’ımıza dayanarak ve benliğimize güvenerek bu günden itibaren İslam’ı, Hıristiyan’ı, Türkü, Bulgarı aynı hukuka malik almak şartıyla Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesi’ni ilan eylemiş olduk.”

Yorumlar