Metin Edirneli Metin Edirneli @edirneli_metin

Not Defteri: 8-14 Nisan

08 Nisan 2019
Not Defteri: 8-14 Nisan

8 Nisan 1932: Karadeniz adlı gazete Bulgaristan’da Hezargrad yani Razgrat kentinde çıkarılmaya başlandı. Türklerin milli kimliğini, çıkarlarını, haklarını korumayı ve geliştirmeyi savunan bu Kemalist ve Türkiye yanlısı gazete, askeri darbeyle birlikte kapatıldı.

08.04.1932 In the city of Razgrad, Bulgaria, the newspaper named “Karadeniz” (Black Sea) started to be published. But, this Kemalist and pro-Turkey newspaper aiming at protecting and maintaning the national identity, profits and rights was abolished after the military coup d’état.

9 Nisan 1588: Dünyadan bir dahi göçtü. Birçok eserin yaratıcısı olan dünyaca ünlü Büyük Türk mimarı Mimar Sinan yaşama veda etti. 92 yaşında ölen Sinan, yaşamı boyunca başta cami, mescit, köprü, medrese, saray ve kervansaray olmak üzere değişik alanlarda 365 eser meydana getirdi. Mimar Sinan’ın hemen ilk anda akla gelen eserleri İstanbul Süleymaniye ile Edirne Selimiye camileridir.

09.04.1588 The creator of many mosques and bridges, particularly the Selimiye Mosque, The Great Architect Sinan passed away when he was ninety-two years old.

9 Nisan 1897: Türk Yunan savaşı başladı. Bab-ı Ali’nin Makedonya’da iç sorunlarla boğuştuğu bir dönemde Yunanistan, Osmanlı Devletine saldırdı. Fakat karşı saldırı başlatan Osmanlı Ordusu, Yunan kuvvetlerini bozguna uğrattı. Hızla ilerleyen Osmanlı Ordusu’nun Atina’ya girmesini engelleyen, her zaman olduğu gibi, yine Yunanistan’ı destekleyen İngiltere ile diğer büyük güçler oldu.

09.04.1897 Greece attacked Ottoman State. But, Ottoman forces launched a counter-attack and defeated them. Supporting Greece as always been, England and the other allied forces blocked Ottoman State to enter to Athens.

10 Nisan 1845: Türk Polis Teşkilatı kuruldu. Dünya’da kurulan ilk polis teşkilatlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı’nın faaliyetleri günümüzde ülke sınırlarını da aşmış durumda. O kadar ki, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlarda pek çok ülkenin polis teşkilatının yeniden yapılandırılmasında ve eğitiminde Türk Polis Teşkilatı’nın önemli katkıları bulunmakta.

10.04.1845 Collaborated in restructuring and education of many countries police organizations in Middle Asia, Caucasia and Balkans today; the Organization of Turkish Police Forces was established.

10 Nisan 1913: İşkodra düştü. Karadağ birliklerinin saldırısı altında bulunan İşkodra savunması Hasan Rıza Paşa’nın öldürülmesi üzerine yeni bir boyut kazandı. Yerine geçen ve kendisi de Tiran’lı olan Esat Paşa, Arnavutluğa kral olma teklifi karşısında İşkodra’yı, Karadağ birliklerine teslim etti.

10 Nisan 1941: Büyük Hırvatistan’ın ilanı. Alman ve İtalyan güçlerin Yugoslavya’yı işgal ve taksim etmesi neticesinde yeni bir süreç ortaya çıktı. İşgal güçleri ile işbirliği içinde olan Hırvat Ustaşalar, pek uzun ömürlü olamayan “Bağımsız Hırvatistan Devleti”ni ilan etti. İlan edilen bu devlet, günümüzdeki Bosna-Hersek topraklarının da bir kısmını içeriyordu.

13 Nisan 1460: Mora’da Türk hâkimiyeti. Mora despotlarının yarımadayı Osmanlı Devleti’ne yönelik saldırılarda üs olarak kullanması İstanbul’un tepkisine yol açtı. Saldırılara bir son vermek isteyen Fatih Sultan Mehmet, Güney Mora’yı fethetti.

13.04.1460 Since the Peloponnese despotic gangs used the peninsula as a base for attacks against Ottoman State, Sultan Mehmet the Conqueror occupied south of Peloponnese.

13 Nisan 1904: İstanbul’dan zoraki af. Büyük güçler, Sultan Abdülhamit’ten 1903 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Makedonya topraklarında gerçekleşen “İlinden İsyanı”na katılan tüm çete üyeleri için af istedi. Osmanlı Devleti, istemeyerek de olsa liderleri de dâhil olmak üzere tüm çete üyeleri için genel af çıkardı. Toplumsal barışı sağlamak adına çıkarılan bu af, beklenenin aksine bir sonuç verdi. Barışı sağlanması bir yana, akan kan daha da arttı. Terör öncekinden çok daha güçlü olarak yeniden ortaya çıktı.

13.04.1904 Due to the pressure of great powers, Abdulhamit II declared a general amnesty for all gang leaders and members joining Ilinden Uprising in Macedonian lands in 1903. Unfortunately, the amnesty stimulated the violence instead of bringing peace.

13 Nisan 1919: Britanya Krallığı Kafkasya’da. Kars, İngilizler tarafından işgal edildi. Bölgede yaşayan Türklerin haklarını, can ve mal güvenliğini sağlamak üzere kurulan Cenubi Kafkas Hükümeti, bu işgalden kısa bir süre sonra artan İngiliz baskısı nedeniyle ortadan kalktı. Artık savunmasız kalan bölgenin kontrolünü ele geçirmek Ermenistan için çok daha kolaydır.

14 Nisan 1878: Rodoplarda Türk direnişi. Bulgaristan sınırları içinde bulunan Mustafapaşa’ya yani Slivengrad’a bağlı Çirmen’de, Türklerle Rus kuvvetleri arasında ilk silahlı çatışma yaşandı. Rus kuvvetleri ve Bulgar çeteler, Rodoplu direnişçiler tarafından püskürtüldü. Bununla da yetinmeyen direnişçiler, kendi hükümetlerini kurdular ve bunu 1886’ya kadar yaşattılar.

14.04.1878 The first armed conflict between Turkish people and Russian forces started in Mustafapaşa (Chernomen) located in Slivengrad, Bulgaria. The Russian forces and Bulgarian gangs were rebuffed by the resistant powers.

14 Nisan 1921: Yunan gazetesinden ırkçı tahrik. Türkiye’de Yunan işgalinin sürdüğü bir dönemde Yunan basınından savaş kışkırtıcılığı yaşandı. Protevusa Gazetesi Anadolu’daki Yunan işgalini, iki taraftan birinin yok olmasıyla son bulacak Türk ve Yunan ırkının savaşı olduğunu yazdı.

14.04.1921 The Protevusa Newspaper wrote that the occupation of Anatolia by Greek Army was the sign of the war of Greek and Turkish races that would end with total elimination of one of two sides.

14 Nisan 1927: Batı Trakya’da varlık ve kimlik mücadelesi. Batı Trakya Türkleri, hak ve çıkarlarını savunmak ve Türkiye’deki çağdaşlaşma sürecine paralel bir gelişme izlemek amacıyla “İskeçe Türk Gençler Yurdu” isimli derneği kurdu. Söz konusu dernek 17 Kasım 1936’da Türk Ocağı ile birleşerek İskeçe Türk Birliği adını aldı.

14.04.1927 For protecting the rights and interests of Turkish community living in Western Thrace and providing them to maintain a modernization process similar to Turkey, Xanthi Turkish Union established with the name of Land of Xanthi Turkish Youngs.

14 Nisan 1969: Makedonya Televizyonu’nda bir ilk. Makedonya Devlet Televizyonu ilk Türkçe yayını gerçekleştirdi. Böylece Makedonya’daki Türkler gazete ve radyodan sonra televizyonlarına da kavuşmuş oldu.

14.04.1969 The Macedonian Television broadcasted for the first time in Turkish language.

Yorumlar