Metin Edirneli Metin Edirneli @edirneli_metin

Not Defteri: 6-13 Mayıs

06 Mayıs 2019
Not Defteri: 6-13 Mayıs

6 Mayıs 1928: Bulgaristan’ın Kırcaali kentinde, Türklerin hak ve özgürlüklerini savunan, Türkiye’deki devrimleri Bulgaristan Türkleri arasında yaymayı amaçlayan ve Kemalist fikirleri savunan Turan adlı gazete yayın hayatına başladı.

6 Mayıs 1993: Birleşmiş Milletlerden güvence. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, sivil Boşnakları korumak gerekçeiyle Srebrenitsa’nın yanı sıra Saraybosna, Tuzla, Jepa, Gorajde ve Bihaç’ı “güvenli bölge” ilan eden 824 Sayılı Kararı kabuletti. Ancak güvenli bölgenin korunması konusunda yeterli önlem almayan Birleşmiş Milletler, 8 binin üzerinde sivil Boşnak'ın birkaç gün içinde katledildiği Srebrenitsa soykırımı karşısında seyirci kaldı.

7 Mayıs 1934: Türkiye Cumhuriyeti karşıtları tarafından çıkarılan ve Türkiye’ye sokulması yasaklanan Medeniyet adlı gazete Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yayınlanmaya başladı.

7 Mayıs 1934: Türkiye Cumhuriyeti karşıtları tarafından çıkarılan ve Türkiye’ye sokulması yasaklanan Medeniyet adlı gazete, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yayınlanmaya başladı.

9 Mayıs 1913: Irkçılığın korkunç yüzü. Bulgaristan Türklerini Hıristiyanlaştırmak ve Bulgarlaştırmak üzere Babek köyüne gönderilen bir rahip, kilise yöneticilerine çalışmaların sonucuyla ilgili bir rapor gönderdi. Raporda, söz konusu köyün Bulgar çeteler tarafından ateşe verildiğini 300-350 haneli ve yaklaşık 3000 nüfuslu olan köyden geriye birkaç ev ile az sayıda insanın kaldığı belirtildi. Kısaca ortada artık Hıristiyanlaştırılacak insan kalmamıştır.

9 Mayıs 1993: Kanlı savaşta yeni cephe. Bosna-Hersek’in tarihi Mostar kentinde Hırvatlarla Boşnaklar arasında çatışmalar başladı. Söz konusu çatışmalar, kentin Hırvat ve Boşnak kesimlerine bölünmesine yol açtı. İki taraf arasındaki savaş, Aliya İzzetbegoviç ve Tuncman'ın 18 Mart 1994'te tarihinde imzaladıkları Vaşington Anlaşmasıyla son buldu.

10 Mayıs 1919: Atina'ya işgal vizesi. Paris’te bir araya gelen İtilaf Devletleri temsilcileri, Yunanistan’ın İzmir'i işgal etmesi konusunda karar aldı. Batılı büyük güçlerin kışkırtması ve desteğiyle harekete geçen Yunan ordusu 15 Mayıs 1919'da İzmir'e ayak bastı. Fakat 3 yıl süren bu işgal yani macera, yine Yunan ordusunun 11 Eylül 1922'de aynı yerde Türk Ordusu tarafından denize dökülmesiyle son buldu.

10 Mayıs 1990: Batı Trakya'da müftülük gerilimi. İskeçe Müftü Naipliği görevini, müftülerin seçimle iş başına gelmesi şartıyla kabul eden Mehmet Emin Aga, Atina'nın bu kurala uymaması nedeniyle görevinden ayrıldı. Bunda temel etken de Atina'nın bu konuda verdiği sözün aksine bir tutum izlemesiydi. Yani seçilmiş müftüler yerine atanmış müftüleri tanımasıydı.

11 Mayıs 1945: Sofya'dan eğitim düzenlemesi. Bulgaristan’da kurulan yeni rejim, ilk önemli düzenlemelerden birini eğitim alanında gerçekleştirdi. Buna göre Türk Azınlık Okullarından alınan diplomalar ancak Bulgar okullarında okutulan tüm derslerden girilecek sınavlarda başarılı olunması durumunda geçerli olacaktı. Daha da önemlisi, düzenleme, geçmişe yönelik olarak da uygulanacaktı. Bu ise Türk öğretmenlerinin ve aydınlarının devre dışı bırakılması demekti.

11 Mayıs1991: Sancak'ta tarihi gün. Sancak bölgesinin kültürel ve idari merkezi Yeni Pazar’da, Sancak Boşnak Millî Konseyi kuruldu. Bu tarih Sancaklı Boşnaklar tarafından aynı zamanda “Boşnakların Millî Bayrak Günü” olarak da kabul edildi. Boşnak Milli Konseyi'nin Sancak Müslümanlarında olduğu kadar, Sırbistan'ın siyasal yaşamında da önemli bir etkisi oldu.

13 Mayıs 1915: Çanakkale Savaşları'nda tarihi gün. Binbaşı Ahmet Bey komutasındaki Muaveneti Milliye muhribi, Golyath zırhlısını torpilleyerek batırdı. Bu gelişmeyle işgal güçleri, Türk ordusundan karadan sonra denizde de büyük darbe aldı. İşgal kuvvetleri böylece, Çanakkale’yi geçemeyeceklerini bir kez daha anlamış oldular.

Yorumlar