Metin Edirneli Metin Edirneli @edirneli_metin

Not Defteri: 19 - 25 Kasım

19 Kasım 2018
Not Defteri: 19 - 25 Kasım

20 Kasım 1894: Türklerin hak ve çıkarlarını savunan Sebat adlı gazete, Bulgaristan'a bağlı Rusçuk kentinde yayınlanmaya başladı.

20 Kasım 1987: Batı Trakya’da Türk adının kullanılmasına kesin yasaklama. Yunan Yargıtay’ı İskeçe Türk Birliği, Gümülcine Türk Gençler Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği tüzel kuruluşlarının tabela ve tüzüklerinde Türk kelimesini kullandıkları için 1984’teki kapatılma kararlarını, kesin hüküm haline getirdi.

20 Kasım 1987: Türklerin hak ve hürriyetleri ile çıkarlarını savunan Yankı adlı gazete Batı Trakya'da Gümülcine kentinde yayınlanmaya başladı.

20 Kasım 1943: Sancak Antifaşist Halk Kurtuluş Konseyi kuruldu. 20 Kasım daha sonra bu kuruluşun anısına “Sancak Günü” adı altında bayram olarak kutlanmaya başladı.

21 Kasım 1944: Yugoslavya’da kamulaştırma. Tito yönetimindeki Yugoslavya’da çıkarılan bir yasayla sanayide özel sektöre ait işletmeler devletleştirildi. Uygulamayla tasfiye edilmek istenen ve bu nedenle çok zor durumda kalan çok sayıda Türk, çare olarak Türkiye’ye göç etmeyi seçti.

21 Kasım 1995: Dayton Barış Antlaşması imzalandı. Amerika’nın öncülüğünde Aliya İzetbegoviç, Slobodan Miloşeviç ve Franyo Tucman tarafından parafe edilen antlaşmayla Bosna-Hersek iki birimden oluşan bir devlet haline geldi. Bunlardan biri on kantona bölünmüş ve Boşnaklar ile Hırvatların kontrolünde olan “Bosna ve Hersek Federasyonu”, diğeri ise Sırpların kontrolündeki “Sırp Cumhuriyeti”dir.

22 Kasım 1922: Lozan’da Batı Trakya tartışması. Lozan Barış görüşmelerinde Türk heyeti, Doğu Trakya hududunun 1914'teki hudut olarak belirlenmesini istedi. Bati Trakya konusunda ise en son olarak bölgenin geleceğinin plebisit yani halk oylamasıyla belirlenmesini teklif etti. Fakat Türk heyeti, tüm çabalarına rağmen Yunanistan’la birlikte hareket eden İngiltere ve müttefiklerine bunu kabul ettiremedi. Neticede Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılmasını kabul etmek zorunda kaldı.

22 Kasım 1992: Sancak bölgesinde katliam. Sırbistan’da bulunan Sancak bölgesinde bulunan Syeverin köyünden Priboy kentine işçileri taşıyan bir yolcu otobüsü Sırp milis güçleri tarafından durduruldu. Yolcular içinde bulunan 16 Boşnak kaçırılarak öldürüldü.

22 Kasım 2002 NATO’da yeni dönem. Prag'taki yapılan NATO Zirvesi'nde eski Varşova Paktı üyelerinden Litvanya, Letonya, Estonya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya ile Slovenya'nın ittifaka katılmaları kabul edildi. Ayrıca eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biri olan Slovenya da yine bu zirvede NATO'ya dâhil edildi.

24 Kasım 1934: Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Meclis'ten çıkan kanunla ''Atatürk'' soyadını aldı.

25 Kasım 1896: Türkler arasında Hıristiyanlık propagandası yapmak amacıyla çıkarılan Şems adlı gazete, Bulgaristan'ın Filibe kentinde yayınlanmaya başladı.

25 Kasım 1973: Yunanistan'da darbe. Yunanistan'daki ayaklanmalar sonunda Başbakan Georgios Papadopulos (Yorgo Papadopulos), cunta tarafından devrildi. Bu sürecin sona ermesinde ve ardından Yunanistan’a demokrasinin gelmesinde Türkiye tarafından yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın önemli rolü oldu.

25 Kasım1941: Bulgaristan "Mihver Devletleri"ne katıldı. Almanya’nın safında yer alan Sofya, büyük Bulgaristan hayalini gerçekleştirmek için Batı Trakya ve Makedonya’yı işgal etti. 9 Eylül 1944’te Sovyet Ordularının ülkeye girmesiyle de savaşın mağluplar tarafında yer aldı.

Yorumlar