Metin Edirneli Metin Edirneli @edirneli_metin

Not Defteri: 10-16 Aralık

10 Aralık 2018
Not Defteri: 10-16 Aralık

10 Aralık 1945: Bulgaristan’da Türkçe eğitime sınırlama… Yayınlanan “Özel Okullarda Ders Kitaplarının Onaylanmasıyla İlgili Talimname” Bulgaristan’da azınlık eğitimini zora soktu. Buna göre ders kitaplarını hazırlayanlar bunları Milli Eğitim bakanlığına gönderecekler, ayrıca ilkokul kitapları için 15 bin, ortaokul kitapları için de 18 bin leva harç ödeyeceklerdir. En önemlisi de ders kitaplarının basımından da sorumlu olan azınlıklar bunları, 1,5 ay içinde hazırlayıp bakanlığa göndermekle de yükümlü tutulmaktaydılar. Kısaca bu, işi yokuşa sürmekten; azınlık eğitimini dolaylı olarak yasaklamaktan başka bir şey değildir.

10 Aralık 1986: Naim anavatanda… Bulgaristan doğumlu ünlü halterci Naim Süleymanoğlu, Türkiye’ye iltica talebinde bulundu. Avustralya'da bulunan ve talebi kabul edilen Naim, 16 Aralıkta Türkiye'ye geldi. Uluslar arası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil eden Naim, Türk bayrağının defalarca göndere çekilmesini sağlamıştır. 23 Ocak 1967’de Kırcaali’de doğan ünlü sporcu Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017’de yaşamını yitirmiştir.

11 Aralık 1992 Makedonya’da önemli gelişme… Makedonyalı Arnavutlar arasında yapılan resmi olmayan halkoylamasında, Arnavutların ülkenin batısında özerk bölge oluşturulmasını talep ettikleri ortaya çıktı.

12 Aralık 1899: Haftalık siyasi Türkçe gazete Müsademe-i Efkar Filibe’de yani Plovdiv’de yayınlanmaya başladı.

13 Aralık 1913: Sofya’dan zorla Hıristiyanlaştırmaya fren... İkinci Balkan Savaşından yenik çıkan, bölgede yanız kalan ve bu nedenle Türklerin dostluğuna ihtiyaç duyan Bulgaristan, önceki politikalarından geri adım attı. İç İşleri ve Sağlık Bakanlıkları gönderdikleri bir emirle, yerel yöneticilerden, zorla Hıristiyanlaştırma ve Bulgarlaştırma uygulamasını durdurmalarını istedi.

13 Aralık 1914: Çanakkale geçilmez… Mesudiye zırhlısı, Çanakkale'de bir İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı. Fakat verilen destansı mücadele ile işgal güçleri aynı günlerde Çanakkale’yi terk etmeye başladı. 1915 Ocak ayından itibaren Selanik’e yerleşen işgal güçlerinin Trakya üzerinden bir saldırıda bulunmasın engellemek amacıyla Yüzbaşı Fuat Balkan öncülüğünde bölgedeki Türkler harekete geçtiler. 30 Temmuz 1915’te Drama’nın Radalios köyünde kurdukları mahalli bir hükümet ve 30 bin kişilik silahlı güç ile böyle bir girişimin önüne set çektiler.

13 Aralık 1917: Birinci Dünya Savaşı ve Sırbistan’daki Türkler… Günümüzde Sırbistan sınırları içinde bulunan Niş bölgesindeki Türkler, yaşanan olumsuz gelişmeler üzere celp edilerek Çatalca'ya iskân edildiler. Savaşın sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen bu girişimle çok sayıda insanın yaşamı kurtarılmış oldu.

14 Aralık 1905: Sultan İkinci Abdülhamit muhalifi Feryad isimli gazete Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yayınlanmaya başladı.

14 Aralık 1926: Türklerin milli kültür ve çıkarlarını savunan Tuna Boyu gazetesi Bulgaristan’ın Hezargrad yani Razgrad kentinde yayınlanmaya başladı.

14 Aralık 1995: 1992-1995 yılları arasında süren Bosna Savaşı’nı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması imzalandı. Aslında çözüm gibi görünen antlaşma günümüzde Bosna’da yaşanan sorunların ve çözümsüzlüğün de nedenini oluşturdu.

15 Aralık 1999: AİHM’den Yunanistan’a mahkûmiyet… Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif’in Yunanistan aleyhine açmış olduğu davada, Yunanistan’ı oy birliği ile mahkum etti.

15 Aralık 1921: Eğitim konularını ele alan, Türkçe çıkarılan çocuklara yönelik Yoldaş adlı dergi Bulgaristan’da, Şumnu’da yani Şumen’de yayınlanmaya başladı.

16 Aralık 1929: Bulgaristan Çiftçi Partisi’nin Türkler arasında taraftar bulmak amacıyla çıkardığı Birlik gazetesi Eğridere’de yani Ardino’da yayın hayatına başladı.

16 Aralık 1991: Avrupa Topluluğu’ndan Yugoslavya’nın dağılma sürecine onay... Avrupa Birliği “Badinter Komisyonu” hazırladığı bir raporda, Yugoslavya’nın dağılma sürecinde olduğunu belirterek, bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlerin tanınacağını duyurdu.

Yorumlar