Yasin Yıldız Yasin Yıldız

Biyolojik Silah Türü Olarak Böceklerin Kullanımı

27 Ocak 2021

Savaş teknolojileri içinde öldürücülüğü ve tahrip gücü sebebiyle ilk sırada Kitle İmha Silahları yer almaktadır. KBRN olarak kodlanan ve kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer silahları içeren kitle imha silahları içindeki biyolojik silahlar, bazı özellikleriyle diğerlerinden ayrılmaktadır. Kolay ve ucuz elde edilmeleri, kullanıldıklarının geç fark edilmesi, kaynağının belirsiz olması, etkilerinin giderek artması gibi sebeplerle biyolojik silahlar diğer kitle imha silahlarından ayrılırlar. Özellikle kaynağının zor tespit edilmesi, konvansiyonel savaş dışında da örtülü operasyon aracı olarak kullanılmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca terör örgütleri tarafından kullanılması da (biyoterörizm) devletlerin güvenlikle ilgili çalışmalarında konuyu öncelikli hale getirir.

Biyolojik savaş ajanı olarak kullanılabilecek türlerden birisi de dünya üzerinde yaklaşık 1 milyon tanımlanmış tür sayısı ile böceklerdir.[1] Tuncer ve Saruhan, hızlı üreme kapasiteleri, önemli bir çoğunluğunun uçma yeteneğinin olması, değişik beslenme türleri gibi özelliklere sahip olması sebebiyle böceklerin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik silah olarak kullanılabileceklerini belirtmektedir.[2] Entomolojik silah olarak kullanılan böcekler, hastalık yapıcı patojenleri taşıyabilirler ve taşıyıcı vektör olarak insan ve hayvan sağlığına doğrudan zarar verebilirler. Entomolojik silahların ikinci kullanım şekli ise agroterörizm olarak bilinen böceklerin tarım mahsullerini hedef almasıdır. Bu kullanımda amaç ekonomik kayıp verdirmek, istikrarı bozmak ve korku yaratmaktır. Bitkiler üzerinden beslenen ve bitkilerde hastalığa yol açan böcek türleri bulunmaktadır. Bunlarla mücadelede kullanılan kimyasallar da tarımsal üretime zarar vermektedir. Ayrıca kullanılan ilaçlar çevrede kimyasal kirlenmeye yol açmaktadır. Devletler kadar devlet dışı aktörler ve özel şirketlerin de ekonomik amaçlarla böcekleri tarım zararlısı olarak kullanmaları mümkündür. İlaç şirketlerinin tohum şirketlerini satın alması, bazı tohum türlerinin tarım zararlıları ile mücadele amacıyla kendi firmasının tarım ilacı kullanıldığında daha verimli ürün vermesi bu ihtimalin gerçek dışı olmadığını göstermektedir.