Ehtiram Aşırlı Ehtiram Aşırlı

Suriye Ermenilerinin Azerbaycan ve Türkiyeʼye Yönelik Faaliyetleri

15 Ocak 2018
Suriye Ermenilerinin Azerbaycan ve Türkiyeʼye Yönelik Faaliyetleri

Tüm Ermeni diasporasında olduğu gibi, Suriye Ermeni diasporasının da temel hedefi “Ermeni Soykırımı”nın uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmesi, “Tarihi Ermeni toprakları”nın Türkiyeʼden geri alınması ve sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyetiʼnin bağımsızlığının tanınmasıdır.

Anadolu bölgesinin Ermenilere ait olduğunu ispatlamak adına Suriye Ermenileri zaman zaman Türkiyeʼdeki yerleşim yerleri, binalar ve kiliselerle ilgili bildiriler yayınlıyor: Halepʼte Ermeni Gregoryen, Katolik ve Protestan kilise yetkilileri, “Hrant Dink'in de söz konusu binaların ve camiye dönüştürülen kiliselerin tespit edilerek tekrar hizmete açılmasını vasiyet ettiği” söylemiyle Türkiyeʼde yaşayan Ermenileri kışkırtmaya çalışıyorlar.

Suriye Hükümeti, “Ermeni Soykırımı” iddiasını resmen tanımamış olsa da, Ermeni toplumunun sözde soykırımı anan faaliyetlerine, “soykırım kurbanları”nın hatırasına dikilen anıt ve kiliselere karışmamaktadır. Bu faaliyetler sonucu Ermeniler, Suriye kamuoyuna kendilerini “mazlum, soykırıma maruz kalmış bir halk” olarak kabul ettirmeyi tedricen başarabilmektedirler. Örneğin, 1990 yılında Deyrizorʼda Kilikya Kutsal Eviʼnin Katolikosunun da iştirakı ile “Ermeni Soykırımı” kurbanlarının hatırasına dikilen anıtın resmi açılışında, Haseke Ras-El-Aynʼda bulunan Aziz Hagop Kilisesiʼnin bahçesinde de “1915 Olayları” ile ilgili anıtın açılışında ve diğer bu gibi törenlerde Ermeni cemaatinin yanı sıra Suriyeli askeri ve sivil yetkilinin katılmış olması, diasporanın bu yöndeki faaliyetinin başarısı sayılabilir.

Suriyeʼde iç savaşın başlamasından itibaren Ermenistan, göç eden Ermenilere yardım adına vatandaşlık başvuruları ve sınır geçişlerinde bir çok kolaylık sağlamıştır. Fakat kısa bir süre sonra Ermenistan’ın göç eden Ermenileri barındıracak ölçüde bir yapısının olmadığı iddia edilerek göç etmek isteyen Ermeniler Dağlık Karabağ bölgesine yerleştirilmiştir.[1] Nitekim Kafkasya Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Siyaset Uzmanı Sergy Minasyan, mülteci akımının Ermenistanʼın menfaatleriyle çelişkili olduğunu fakat Suriye Ermenilerinin Dağlık Karabağʼda iskan ettirilmesinin sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyetiʼnin kalkınması ve gelişimi üzerinde olumlu bir etki sağlayacağını söylemiştir.

Aslında Ermenilerin Dağlık Karabağ bölgesine yerleştirilmesinde Ermenistanʼın bölgeye yabancı ve Ermeni diasporasının sermaye akışını celp etmek isteğinin yanı sıra bölgesel hak iddia etmek için Dağlık Karabağʼda demografik yapıyı kendi lehine değiştirmek politikası da etkilidir. Ermeni Hükumeti, Suriye Ermenilerinin ülkeye akın etmelerinden memnun olmadığı için gelenleri Dağlık Karabağʼa yerleştirerek Ermenistanʼdan ve devletin iç politikasından uzak tutmaya da çalışıyor.

 


[1] “Diaspora Kavramı Çerçevesinde Suriye Ermenileri”, 16.09.2012. https://derinistihbarat.wordpress.com/tag/suriye-ermenileri/ (Erişim Tarihi: 01.05.2016)

Yorumlar