Sabahattin İsmail Sabahattin İsmail

Akıncı, -Newyork’ta yeni bir emrivaki yaratmamalı- Kararı KKTC Meclisi'ne Bırakmalı

23 Eylül 2018
Akıncı, -Newyorkta yeni bir emrivaki yaratmamalı- Kararı KKTC Meclisine Bırakmalı

Rum yönetiminin çözüm şartları defalarca açıklandı, bunları biliyoruz. Bir daha anımsatacak olursak bu şartlar şöyle:
-Karma nüfuslu kuzey eyaletine kalacak olan toprak %28.2-%28.5 arasında olmalı 
-Güzelyurt-Maraş-Karpaz Rum tarafına bırakılmalı .
- Tüm Rumların serbest yerleşme, mülk edinme, dolaşma, çalışma ve iş kurma hakları ( 4 özgürlük) olmalı
-95-100 bin Rum göçmen kuzey eyaletine dönmeli 
-Kuzey sahil şeridi uzunluğu azaltılmalı, düzenleme nüfus oranına göre olmalı 
- Nüfus oranı 4’e 1 olmalı
- Mülkiyette ilk söz hakkı Rumlarda olmalı
-Garanti anlaşması iptal olmalı, tüm Türk askerleri adadan çekilmeli
- Başkanlık Konseyi seçiminde çapraz oy kabul edilmeli, 
- Devletin işleyebilirliği açısından veto hakkı ve ayrı oy çoğunluğu hakkı olmamalı
*** 
Şimdi Akıncı'ya soruyorum:
-Rum tarafının bu taleplerinin amacının, Türkiye’nin garantörlüğünü yok etmek ve bizi etkisiz bir azınlık durumuna getirmek olduğu açıkken ve başta siyasi eşitlik olmak üzere, birçok konuda henüz anlaşma olmamışken, eski müzakereciniz Özdil Nami, müzakereler sürerken, 17 Aralık 2016 tarihinde Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada niye "Garantörlük ve güvenlik dışında tüm başlıklarda anlaştık" demiştir?
- Siz bir yandan sık sık "anlaşma olması için Rum tarafının zihniyet değişikliğine gitmesi gerekir, Rum tarafı bizimle yetki paylaşmasına hazır değil, müzakere süreci bitmiştir" diye açıklama yaparken, diğer yandan niye halka hayali çözüm umutları verdiniz ve hala vermeye devam ediyorsunuz?
- En temel konularda bunca anlaşmazlık varken, eşitliği ve garantörlüğü kabul ettirmeden niye tek yanlı %7 toprak tavizi ( KKTC topraklarının beşte biri ) vererek %29.2'ye indiniz? Niye harita verdiniz?
- “Garantörlük pazarlık konusu değildir, aynen devam etmelidir” şeklinde oy birliğiyle alınmış Meclis kararları varken, garantörlüğü niye ve hangi hakla pazarlık masasına yatırdınız, 2 dönem sonra iptal edilmesi için niye ve hangi hakla öneri yaptınız?
- Türk-Yunan dengesinin korunması açısından, Türk vatandaşlarına 4 özgürlük hakkını elde etmeden, niye Rumlara ve Yunan - AB vatandaşlarına 4 özgürlük hakkı tanıdınız?”
**** 
İki-üç ayda, eşitlik ve güvenlik temelinde çözüm sağlayacağı iddiasıyla halktan oy isteyip seçim kazanan Akıncı'nın bu sorulara vereceği tatmin edici yanıtları yoktur..
İzlediği taviz politikası, yalana ve sahte umut yaratmaya dayalı politikaları çökmüştür, iflas etmiştir.. 
Anastasiadis'in istediği gibi oynadığı, alay ettiği, küçük düşürdüğü, aşağıladığı, onurunu çiğnediği, istediği tüm tavizleri tek yanlı olarak aldığı bir duruma gelmiştir...
Ya Halka, Rumlarla garantörlük ve eşit-egemenlik temelinde federal bir ortaklık kurmanın mümkün olmadığını açıklayarak, görüşmeleri Guterres belgesi temelinde yeniden başlatmaktan, garantörlüğü yeniden pazarlık yapmaktan, KKTC'yi masaya zincirlemekten vaz geçerek, BM'den Kosova modelinin uygulanmasını talep etmeli, ya da derhal, ama derhal istifa etmelidir..
Newyork’ta yeni bir emrivaki ile karşılaşmak istemiyoruz..Dolayısı ile Newyork’ta bizi yeniden görüşme masasına bağlayacak, Guterres belgesi temelinde masaya oturtacak bir kararı asla vermemelidir.

Görüşmeler konusunda son kararı KKTC Meclisi vermelidir…

Akıncı eğer iddia ettiği gibi, Parlamenter sisteme ve demokrasiye saygılı biriyse, emrivaki yaratmamalı ve sözü Meclise bırakmalıdır

Yorumlar