Sabahattin İsmail Sabahattin İsmail

Kıbrıs için Vizyon Önerileri

10 Temmuz 2017
Kıbrıs için Vizyon Önerileri

Dış politika

1- KKTC Meclisinin, sorunun çözümünün federasyon olmasını öngören kararı iptal eden yeni bir karar alması ve bundan sonra iki eşit - egemen devlete dayalı bir barış anlaşması ile iki egemen devletin hangi alanlarda nasıl işbirliği yapacaklarının görüşüleceği yönünde bir karar alınması
2- KKTC adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTC) Olarak değiştirilmesi... BM'nin, KKTC’nin tanınmasını engelleyen kararlarının bu yolla etkisiz kılınması, Anayasadaki geçici 10.maddenin kaldırılması, tüm KTC kurumlarının yöneticilerinin KTC devleti tarafından atanması, tam sivilleşme ve demokratikleşmenin sağlanması, KTC’nin egemenlik ve bağımsızlığının güçlendirilmesi.
3- KTC'nin en azından 10 devlet tarafından toplu olarak tanınması için Türkiye ile birlikte etkin bir tanınma kampanyası başlatılması.
4- Bunun sağlanması ile birlikte AB ile yeni zeminde ilişkiler ve üyelik için görüşmeler yapılması. KTC topraklarını da AB toprağı saydığı, Rum yönetimini tüm Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti saydıkları sürece AB ve 3. ülkelerle Kıbrıs sorunu konulu diyalog yapılmaması.
5- AB'nin eski tür ilişkilerde ısrarlı olması halinde tüm ülkenin serbest bölge ilan edilmesi ve dünyaya buranın güneyden ayrı bağımsız egemen bir devlet olduğunun gösterilmesi.
6- Türkiye ile geçmişte yapılmış olan ancak birkaç toplantıdan sonra faaliyeti dondurulan TC-KKTC Ortaklık Konseyi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi
7-Türkiye’nin, KTC 'deki askeri gücünü ilk aşamada % 25, beş yıl sonra % 50 azaltması ve 20 bine indirmesi.
8- Kullanılmayan ve boşaltılacak askeri bölgelerin - köylerin KTC Devletine devri yoluyla gençlerin iskanına açılması.
9- Maraş'ın Türk askeri kontrolünden çıkarılarak asıl sahibi olan Vakıflar İdaresine devredilmesi.
10- KKTC'nin tanınmasının dış güçler tarafından baskı ve tehditle engellenmesi, ambargoların ve izolasyonun sürmesi halinde, KKTC ile Türkiye arasında dışişleri ve savunmada Türkiye'ye bağlı, içte ise bağımsız olacak şekilde özerklik ilişkisi kurulması, Geçitkale Havaalanı ile Karpaz’daki bir bölgenin Türkiye'ye deniz ve hava üssü olarak verilmesi.

İç Politika ve Yeniden Yapılanma

1- KTC'nin etkin kontrole dayalı, güneydekinin aksine, tam başkanlık sistemine geçmesi, yasama,yürütme ve yargının etkin şekilde ayrılması.
2- Devletin küçültülmesi, devletin ekonomik üretimden, vakıflar, bankalar, üniversiteler , KİBTEK gibi kurumların yönetiminden çekilmesi, kurumların özerkleştirilmesi-özelleştirilmesi.
3- Üreticinin emeğinin korunması için kooperatifleşmenin sağlanması, Koop Merkez Bankası’nın üreticiye devri.
4- Kamunun küçültülmesi atama ve terfilerin liyakate göre yapılması, bunu sağlayacak kurumların siyasi müdahaleye kapalı, bağımsız hale getirilmesi, müşavirliğin kaldırılması.
5- Maraş'ın Vakıflar idaresinde yerleşime açılması. Gençlere ve yatırımcılara Vakıf kriterleri çerçevesinde konut ve yatırım arazisi kiralanması ve burada büyük bir inşaat hareketinin başlatılması
6- Rum tarafı ile güneydeki Türk mülklerine sahip çıkmak adına, toplu takas ve tazminat ilkesi konusunda anlaşma yapılana kadar Taşınmaz Mal Komisyonu'nun askıya alınması. 
Rumlara tek yanlı verilen tazminatların yatırıma yönlendirilmesi.
7- Öncelikle yeni açılacak Maraş'ın, daha sonra tüm Gazi Magusa’nın ve başarılı olması halinde tüm KKTC’nin Serbest Bölge olması.
8- Türkiye'den gelen suyun tarımda etkin şekilde kullanılması için gerekli alt yapı yatırımlarının süratle yapılması, etkin bir su yönetimi kurulması.
9- Belediye sayısının 28’den 10’a düşürülmesi, personel sayısının azaltılarak etkin belediyecilikle şehir ve köylerin temiz, bakımlı ve yeşil olmasının sağlanması.
10- Ekonomik, güvenlik ve savunma kriterleri çerçevesinde uzun vadeli bir nüfus politikası belirlenmesi KTC nüfusunun planlı ve kontrollü şekilde uzun vadede 500 bine çıkarılmasının hedeflenmesi.
11- Yarım kalan 10 bin inşaatı ekonomiye kazandıracak bir plan ve program yapılarak derhal harekete geçilmesi, bunun için özel bir örgütlenme içine gidilmesi.
12- Devleti ve Anavatanı koruyucu yasaların yapılması, Rum Yönetiminden veya üçüncü ülkelerden-yabancı kurum ve vakıflardan para alınarak devleti yıkıcı faaliyetler ve kara propaganda yapılmasının, KTC -TC ilişkilerini ve manevi şahsiyetlerini karalayıcı, hakaret içeren yayın ve faaliyetler yapılmasının önlenmesi, para alımının devlet bilgisi denetimi ve onayına bağlı olması. 
13- Sahillerin Anayasanın öngördüğü şekilde korunması ve ücretsiz olarak halka açık olması, halkın günlük yaşamının kolaylaştırılması ve devletine sevgiyle bağlanması için gerekli tedbirlerin alınması.
14- Türkiye'den yapılan gıda ithalinde astronomik kar oranlarının ilave edilerek halkın yaşamının zorlaştırılması sebebiyle ekonominin güneye kaymasının önlenmesi için her türlü tedbirin alınması.
15- Eğitim-turizm ülkesi olan KTC’nin imajını karalayıp birçok olumsuzluk yaratan gece kulüpleriyle bet salonlarının kapatılması.
16- Din İşleri Başkanlığı’nın kapatılması ve yetkilerinin Vakıflar İdaresi’ne devredilmesi.

Yorumlar