Özdemir Akbal Özdemir Akbal @ozdemirakbal

Trump'ın Suudi Arabistan, İsrail, Mısır Üçlemesi

23 Mayıs 2017
Trumpın Suudi Arabistan, İsrail, Mısır Üçlemesi

1) Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında yapılan silah anlaşması ne en büyük ne de en önemli anlaşmadır. Bu anlaşmadan çok daha geniş çaplıları daha önce de imzalanmıştır.

2) Trump'ın ziyaretinin asıl önemli yanı Suudi Arabistan-İsrail arasında ilk direkt uçuşun gerçekleştirilmesidir. 1956 Süveyş Krizi sonrası dönemde İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki zımnî güvenlik işbirliği bu uçuş ile daha açık ekonomik ve askeri ortaklıklara dönüşebilir.

3) Trump-Sisi görüşmesi bir başka önemli olaydır. Bu görüşme ile hem Sisi'nin uluslararası alandaki meşruiyet sorunu tamamen sona ermiş hem de Mısır'ın bölgesel güvenlik için ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır.

4) Trump'ın İsrail ziyaretindeki tek öne çıkan nokta Ağlama Duvarı önünde verdiği pozdur. Bu pozun haricinde, ABD'nin İsrail'in yeni yerleşim alanları açmasına karşın genel tavrı, iki devletli çözüm noktasındaki görüşlerinde Trump ile birlikte radikal bir değişim beklenmemelidir. İsrail Roosevelt döneminden beri Orta Doğu'da ABD'nin en önemli müttefiki ve ABD'nin güvenliği ile eşit tutulan bir devlettir.

5) Nixon döneminde ortaya konan İran ve Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi bölgesi güvenliği için "İkiz Sütunlar" olarak tanımlanan politikanın 1979'daki Humeyni İhtilâli ile çöküşü, ABD'yi bölgesel yeni arayışlara itmiş ve Suudi Arabistan'ın ABD ile olan ilişkileri daha da güçlenmiştir.

6) Suudi Arabistan'ın Arap Yarımadasındaki ekonomik ve askeri gücü Yemen'deki Husiler hariç, bölgede kontrolü elinde bulundurmasını sağlamaktadır. Arap Liginin varlığına rağmen, Körfez İşbirliği Konseyinin kurulması ve üye ülkelerin tarihi olarak İngiltere, güncel olarak da ABD ile olan ilişkileri, ABD liderliğindeki ekonomi politik bloğun Arap Yarımadasındaki kontrollü politikalarını yürütmesini kolaylaştırmaktadır.

Yorumlar