Doç. Dr.  Dilek Yiğit Doç. Dr. Dilek Yiğit

Britanyalı Avrokratların Zorlu Bekleyişi

05 Ekim 2016
Britanyalı Avrokratların Zorlu Bekleyişi

Öncelikle Avrokrat kavramına açıklık getirelim. Avrupa entegrasyon hareketinin başlarında Avrokrat (Eurocrat) Avrupa Komisyonu bürokratları için kullanılan bir kavramdı ve zamanla kapsamı Avrupa Birliği kurumlarında çalışan tüm personeli içerecek şekilde genişledi.

Günümüzde Avrokratı, dar ve geniş anlamda, tanımlayabiliriz. Dar anlamıyla Avrokrat, Avrupa Birliği kurumlarında çalışan tüm personeli içerir. Bu personel Avrupa Birliği kurumlarına sınavla girerler ve daimi iş akitleri vardır. Geniş anlamda Avrokrat Birlik kurum personelinin yanı sıra  Avrupa Komisyonu üyeleri ile Avrupa Parlamentosu üyelerini de içerir.  

Bu açıdan Avrupa Birliği kurumlarında çalışmayan herhangi biri, herhangi bir ülkede Avrupa Birliği üzerine çalışıyor diye Avrokrat olmaz; en azından Avrupa Birliği’ndeki Avrokrat tanımı ışığında.

Günümüzde ise Avrokrasi içinde ciddi bir problem vardır ve bu problemin kaynağı Brexit’tir. Haziran 2016 tarihinde Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen referandumdan Avrupa Birliğinden ayrılma kararı çıkınca Avrokratlar arasında Britanyalı olanlar için belirsizlikten kaynaklanan zorlu bir bekleyiş süreci başladı.  Bu süreçte Britanyalı Avrokratlar haklarını nasıl savunacakları konusunda görüş alışverişinde bulunmak için sık sık toplanıyorlar. Ancak toplantılarda konuşulan hususlar ve üzerinde tartıştıkları çözüm yolları konusunda basına bilgi vermekten kaçınıyorlar.

Birleşik Krallık Birlik’ten çekilince Birleşik Krallık’ın Komisyonda komiseri, Avrupa Parlamentosunda parlamenterleri olmayacak. Komisyon üyeliği ve Parlamento üyeliği geçici mevkiler, çünkü Komisyon üyeleri beş yılda bir atanırken, Parlamento için de beş yılda bir seçim yapılıyor. Dolayısıyla bu mevkilerde bulunan Britanyalılar için kariyerlerine dair bir korku yok. Ancak Avrupa Birliği kurumlarındaki Britanyalılar için ciddi mesleki kaygılar var; zira Britanyalılar Birleşik Krallık Birlik’ten çekilince, Birlik kurumlarında çalışmak için ön koşul olan Birlik üye devlet vatandaşlığını kaybetmiş olacaklar.  Bu koşullarda Birlik kurumlarında çalışmaya devam edebilecekler mi? Emeklilik hakları, Birlik içinde dolaşma, ikamet etme, çalışma özgürlükleri ne olacak?  Bu sorular maalesef şimdilik cevapsız. Çünkü Avrupa Birliği kurumları bu konuda bir çalışma yapmadı, bir A, B planı olmalıydı ama Birlik Brexit’e hazırlıksız yakalandı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Konsey başkanları da Britanyalı Avrokratların haklarını koruyacaklarına dair garanti vermiyorlar, kuvvetle muhtemel tutamayacakları sözler vermek istemiyorlar. Şimdilik Avrupa Parlamentosu Britanyalı Avrokratların sorunlarını ve alternatif önerilerini almak amacıyla Facebook sayfası oluşturdu.

Konunun Brexit müzakereleri resmen başladığında masaya yatırılması söz konusu. Ancak Birleşik Krallık hükümeti şimdiden rest çekti; Britanyalı Avrokratların emeklilik maaşları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkladı. Oysa  Brüksel tarafı, Avrupa Birliği vatandaşı olmayanların emekliliğin Birlik bütçesinden ödenemeyeceği görüşünde.

Sorunun başka bir boyutu daha var; Brexit sonrası Britanyalı Avrokratlar mesleklerini kaybetmeseler bile, Avrupa Birliği kurumları artık kendileri için kariyer yapabilecekleri kurumlar olmayacak; yani yükselemeyecekler. Çünkü Avrupa Birliği üye devlet vatandaşlarının Birleşik Krallık vatandaşlarının görevde yükselmelerine itiraz edeceği, Birlik vatandaşı olmayan yöneticilerin altında çalışmak istemeyecekleri tahmin ediliyor. Kısaca Brexit Britanyalılara Avrokraside kariyer kapılarını kapatmış olacak.

Hâlihazırda Avrupa Parlamentosu’nda vekiller hariç 288, Konsey’de 86, Komisyon’da 1.057 Birleşik Krallık vatandaşı çalışıyor. Bir AB yetkilisi en rasyonel tutumun mevcut Britanyalı Avrokratları görevde tutmak ve zamanla sayılarının azalmasını beklemek olacağını ifade etti.

Kısaca Britanyalı Avrokratlar için sorunlu bekleyiş devam ediyor.

 

 

Yorumlar