Dr. Yeşim Demir Dr. Yeşim Demir

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırı karşısında tutumu ne olmalıdır?

16 Nisan 2018

Suriye konusunda net olmak. Önceliğimiz ne; PKK/PYD mi, Esad'ın gitmesi mi? Bunu belirlemek gerekiyor. Güven problemine neden olmamak gerekiyor.

Türkiye, Rusya ile birlikte Suriye'de etkin oldu bu nedenle Rusya ile ilişkilerimizin devamlılığını göz önünde bulundurarak dikkatli davranılmalıdır.

Rusya-Türkiye ve İran birlikteliği Orta Doğu'da güvenliği sağlamak bakımından önem taşımakla birlikte Ortadoğu’daki politikalara farklı bir boyut kazandırmıştır.

Bölgede yaşananlar İslam dünyasının parçalanmışlığının bir sonucudur. Türkiye-Rusya-İran arasında gerçekleştirilen işbirliği genişletilmeli Çin, Irak, Lübnan, Ürdün ve hatta Suriye’yi de içine alacak bir ittifak kurulmalıdır. Kuşkusuz bugün içinde bulunduğumuz coğrafyanın konjonktürel dönüşümleri bunu gerektirmektedir.

Sonuç olarak 2011 yılından itibaren devam eden vekalet savaşları sona ermiş olup, güçlerin direk alana inerek Ortadoğu'yu paylaşım mücadelesi başlamıştır diyebiliriz.

Yorumlar