Doç. Dr.  Dilek Yiğit Doç. Dr. Dilek Yiğit

IŞİD'in Yeni Kuşak Militanları

02 Ağustos 2016
IŞİDin Yeni Kuşak Militanları
Avrupa Birliği’nin 2006 yılından itibaren yıllık olarak hazırladığı terörizm raporu, bu yıl Temmuz ayında yayınlandı. Anılan raporda Avrupa Birliği coğrafyasında cihatçı terör saldırılarının arttığı, bu saldırılarda 150 kişinin hayatını kaybettiği, cihatçı örgütlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2014 yılında 395, 2015 yılında 687 kişinin tutuklandığı ve Avrupa Birliği’nde cihatçı terör hücrelerinin her an saldırmaya hazır oldukları belirtilmiştir. Avrupa’da gerçekleştirilen cihatçı terör örgütü saldırılarının çoğunun IŞİD adına gerçekleştirildiği ifade edilen raporda, IŞİD hücrelerinin Avrupa’da yerel düzeyde faaliyet göstermekte olduklarına, hızla militan devşirebildiklerine, kamuoyunda daha fazla korku ve tedirginlik yarattığı için askeri ve kolluk kuvvetlerinden çok sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmeyi tercih ettiklerine dikkat çekilmektedir. Ayrıca rapor Avrupa’nın IŞİD’in militan devşirdiği bir coğrafyaya dönüştüğünün de altını çizerek, bu militanların Avrupa’ya dönüşünün yarattığı/yaratacağı riske ve terörle bağlantılı kişilerin sığınmacı hareketi içinde Avrupa’ya geçme ihtimaline işaret etmektedir. Raporda dikkat çeken bir husus, IŞİD içindeki yabancı savaşçıların, IŞİD’in kontrol ettiği coğrafyada büyüyen çocuklarıdır. IŞİD’in bu çocukları yeni kuşak teröristler olarak eğitmekte olduğuna işaret edilen raporda, bu çocukların gelecekte Avrupa Birliği için tehdit oluşturacağının altı çizilmiştir. Raporda özellikle IŞİD’in çocukları geleceğin teröristleri olarak eğitiyor olması hususu, Qilliam Foundation tarafından hazırlanan rapordaki verilerin önemini de hatırlatmaktadır. Bu raporda halihazırda Birleşik Krallık vatandaşı olan 50 çocuğun İŞİD kontrolünde yetiştirildiği ve sözde halifelik içinde 31.000 hamile kadın bulunduğu bildirilmektedir. IŞİD için çocuklar neden önemlidir? Çocuklar yaşları itibarıyla daha az kavram ve fikirlere sahip olduklarından daha kolay yönlendirilebiliyor, radikal ideolojileri normal sayabiliyor ve yetişkinlere oranla daha çabuk bağlılık hissedebiliyorlar. Çocukların bu özelliğinden faydalanmak isteyen IŞİD, çocukları ayrıca sözde devletin geleceği için bir yatırım olarak görüyor. IŞİD’in kontroü altındaki çocukların yarattığı sorun çok boyutlu aslında. Birincisi çocuk hakları bağlamında bu çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığı. İkincisi bu çocukların gelecek nesil militanlar olarak eğitilmesi ve bu nedenle küresel düzeyde terörle mücadelenin kısa vadede yanıt veremeyecek olması.

Yorumlar