Doç. Dr.  Dilek Yiğit Doç. Dr. Dilek Yiğit

Tusk'un Çıkışı: Ya "Hard Brexit" Ya Da "No Brexit"

14 Ekim 2016
Tuskun Çıkışı: Ya Hard Brexit Ya Da No Brexit

AB Konsey Başkanı Donald Tusk Birleşik Krallık hükümetine net bir mesaj verdi; Ya Birlik"ten ayrılma kararından vazgeç ya da "hard Brexit" e razı ol dedi. Nedir bu "hard Brexit".Bir süre önce Avrupa Birliği literatürüne giren iki kavramdan biri " hard Brexit", diğeri ise tahmin edileceği üzere "soft Brexit". Her iki kavram Brexit sonrası AB-Birleşik Krallık ilişkilerinin çerçevesini tanımlamaya yönelik; hard Brexit, Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası AB için herhangi bir üçüncü devlet statüsünde olmasını ifade ediyor.Bunun anlamı AB-Birleşik Krallık ilişkisinin DTÖ kuralları çerçevesinde yürütülecek olması. Soft Brexit ise Brexit sonrası AB ve Birleşik Krallık arasında özel ilişki kurulması; bir çeşit özel üyelik denebilir.Britanyalıların çoğunun beklediği formül olan ülkelerinin iç pazar içinde kalması soft Brexit örneğini teşkil ediyor. Ancak Tusk'un çıkışı Birleşik Krallık'a soft Brexit'i unutun demek.Kısaca ya hard Brexit ya da no Brexit.Ancak Birleşik Krallık Başbakanı May Britanya'nın kararını değiştirmeyeceğinin altını çiziyor. Dolayısıyla soft Brexit devre dışı demek. Bu da iç pazarda kalacaklarını uman Britanyalılar için büyük bir hayal kırıklığı. Zaten Konsey Başkanı Tusk'un amacı da bu; Britanyalılara Brexit kararının maliyetinin çok büyük olacağını söylemek. Tusk açıkca söyledi: "Masada kek yok, sadece tuz ve sirke var."

Yorumlar