Doç. Dr.  Dilek Yiğit Doç. Dr. Dilek Yiğit

Avrupa Parlamentosu Yunan Ekonomisini Tartıştı: "Yunanistan İkili Oynuyor;Komisyon Kamuoyunu Yanıltıyor"

06 Ekim 2016
Avrupa Parlamentosu Yunan Ekonomisini Tartıştı: Yunanistan İkili Oynuyor;Komisyon Kamuoyunu Yanıltıyor

2008 yılında ABD’de başlayan ve ticaret ve finans kanalları ile hızla yayılan küresel ekonomik krizi müteakip Avrupa Birliği’nin  Avro alanı borç krizine sürüklendiği malum. Bu kriz sürecinde Avrupa Birliği de facto olarak ekonomisi güçlü merkez ile borç krizine düşmüş, zayıf çevre ülkeler olarak ayrıldı. Çevre ülkeler arasında, 2008 yılı itibarıyla kamu borcunun GSYH’ya oranı %109.4,  bütçe açığının GSYH’ya oranı %10.2 olan  Yunanistan Avro alanı borç krizinin ciddiyetini, üye devletlerin İstikrar ve Büyüme Paktı kurallarına uyma konusundaki yetersizliğini ve Avrupa Birliği’nin kurallara uymayan devletlere yaptırım uygulama konusundaki iradesizliğini açıkça ortaya serdi.

Alınan uluslararası ve ulusal önlemlere rağmen Yunanistan’ın kamu borcu ve bütçe açığına dair veriler 2012 yılına kadar gittikçe kötüleşti. Tabi bu durum anılan önlemlerin  henüz etki doğurmadığı şekilde okunabilir.  Kamu borcu ve bütçe açığı konusunda 2012 yılında kısmi bir iyileşme yaşanmış olsa da, 2013 yılı Yunanistan için yine kötü bir yıl oldu. 2015 yılı itibarıyla Yunanistan’da kamu borcunun GSYH’ya oranı % 176.9, bütçe açığının GSHY’a oranı %7.2 olarak gerçekleşti. Bu oranlar AB ortalamalarını kat kat aşacak kadar kötü. Yunanistan beklenenin aksine istikrarlı bir iyileşme sergileyemiyor.

Avrupa Parlamentosu da 4 Ekim tarihinde Yunanistan’daki ekonomik reformları görüşmek için toplantı. Bu görüşmede Parlamenterlerin Yunanistan’ın ekonomik reformları konusunda ikiye bölündüğü görüldü.

Bir grup Avrupa parlamenteri Yunanistan hükümetini, aldığı zor kararlardan dolayı överek, ekonomik iyileşme sürecinin başlatılması, işsizlik oranının azaltılması ile yolsuzluk, kayırmacılık konusunda atılan adımların Yunanistan’a kredibilite sağladığının altını çizdi. Avrupa Komisyonunun ekonomik ve mali işlerden sorumlu Komiseri Pierre Moskovisi Yunanistan’da özellikle bankacılık sektöründe sağlanan istikrarı vurguladı.

Bu olumlu görüşlere rağmen bir grup Avrupa parlamenteri Yunanistan hükümetinin ekonomik reform programını isteksiz uyguladığını ileri sürerken, hükümet politikalarının somut sonuçlar üretmediğini, bilakis sosyal maliyetinin yüksek olduğunu, enerji sektörü ve işgücü piyasalarında kapsamlı reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ayrıca Yunan parlamenter Georgios Kyrtsos, Yunanistan hükümetini ikili oynamakla suçladı. Kanıt olarak da, Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Tsakalotos’un Brüksel’de kapsamlı bir özelleştirme programı uygulayacağı sözünü verdiğini,  ancak Yunanistan’da kendisi maliye bakanı olduğu müddetçe hiçbir özelleştirmeye izin vermeyeceğini belirtmesini gösterdi.

Avrupa Komisyonu da deyim yerindeyse Avrupa Parlamentosu’ndan fırçayı yedi. IMF’in Yunanistan ekonomisi için gerçekçi olmayan beklentiler konusundaki uyarısını hatırlatan parlamenterler, Avrupa Komisyonu nu Yunanistan ekonomisine dair pembe bir tablo oluşturmak ve kamuoyunu yanıltmakla suçladılar. Hatta daha ileri giderek Komiser Pierre Moskovisi’yi Yunan ekonomisi üzerinde yalan söylemekle itham edip, Komisyonun asıl amacının Yunanistan’ı özelleştirme ve kemer sıkma politikalarının neoliberal başarılı öğrencisi olarak göstermek olduğunu ileri sürdüler.

Kısaca Avrupa Parlamentosu’nun görüşmesinden Yunan hükümeti “iki yüzlü”, Avrupa Komisyonu “yalancı” olarak çıktı.

 

NOT: Yazıdaki veriler EUROSTAT’dan alınmıştır.

 

Yorumlar