Gözde Kılıç Yaşın Gözde Kılıç Yaşın @GzdKlcYsn

Çipras'ın Batı Trakya Ziyareti Ardından

02 Aralık 2016
Çiprasın Batı Trakya Ziyareti Ardından

Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Batı Trakya ziyareti sırasında azınlık okullarını ziyaret etmesi ses getirdi. Yunan kamuoyu, kilise ve belediye binasını ziyaret etmeyip de azınlık okulunu ziyaret etmesi nedeniyle Çipras’ı eleştirdi. Türk kamuoyu da 2014’de seçim öncesi bölgeyi ziyareti sırasında çift dilli anaokulu sözü veren Çipras’ın şimdi bu yaklaşımı terk etmesinden ve temel sorunların hiç birine değinmemesinden rahatsızlığını beyan etti. Uydu yayını vaadi ise ziyarete damgasını vurdu.

Yunanistan Başbakanı Çipras İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu’nu ziyareti sırasında okul yönetimi, öğretmenler ve okul aile birliği yönetimiyle görüştü. Okul bahçesinde de kısa bir konuşma yaptı. Ülkedeki tüm çocukların anaokulundan lise ve üniversiteye kadar eğitim hakkı olduğunu söyleyen Çipras, “Sizin okulunuzu ve Gümülcine’deki müzik okulunu ziyaret etme kararı aldım. Bizim için çocuklar çok önemlidir. Biz çocukları inandıkları dine göre ayırmıyoruz. Azınlık çocukları, çoğunluk çocukları diye ayırmıyoruz. Hepiniz Yunan vatandaşlarısınız. Ve devlet size gelişmeniz ve ilerlemeniz için tüm imkanları vermekle mükelleftir.” dedi. (http://www.gundemgazetesi.com/haberyunanistan/detay/2334) Buradaki konuşmasında okul binasına bir sonraki yıl ek derslikler açılmasından da bahsetti ancak yeni bir bina sözü vermedi. 650 öğrencisi olan okulda sınıflar yetersiz kaldığı için hem gündüz hem akşam vardiyalı olarak eğitim yapılıyor. Öğrencilerin bir kısmı okulun bodrum katında, sağlıksız bir ortamda eğitim almak zorunda kalıyor ve teneffüse de sırayla çıkılabiliyor. Öte yandan aslında bu azınlık okuluna devam etmek isteyen ama okulun kapasitesi nedeniyle buraya devam edemeyen öğrenciler de hesaba katılmalı. Dolayısıyla eğer gerçekten çocuklar devlet için önemliyse bu okulda okul binasının kapasitesini aşan öğrenci sayısı çok daha iyi bir iyileştirmeyi gerektiriyor.  Aslında Yunanistan’ın genel uygulamasına bakılırsa ve Çipras’ın devlet sisteminden çıkamadığı hesaba katılırsa öğrencilerin bir kısmının başka bir okula naklinin de çözüm çerçevesinde sunulabileceği düşünülebilir.

Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nin de artık 820’e ulaşan öğrenci sayısı için yetersiz kaldığı ve ilgililere sorunun iletildiği ancak taleplerin sonuçsuz kaldığını da eklemeliyiz.

Çipras’ın Gümülcine’de “Önceliğimiz bölgenin desteklenmesi, devlet ve azınlık eğitiminin desteklenmesi, çocuklarınızın ihtiyaçlarını göz önüne alacak ve çağdaş eğitim verecek azınlığın güvenebileceği devlet anaokulları oluşturma noktasına gelmesidir.” yönündeki açıklaması da seçim öncesinde söz verdiği çift dilli anaokullarıyla ilgili Türk azınlığın beklentisinin karşılanmayacağı anlamında yorumlandı. Anlaşılan azınlık çocuklarını devlet anaokullarına göndermek zorunda bırakılacak.  Esasen sadece anaokulları meselesinde değil genel anlamda Türk azınlığın beklenti ve taleplerinin Çipras tarafından dikkate alınmadığı gözlemlendi. Nitekim Batı Trakya Türk azınlığının en büyük sorunlarından birisi ardı ardına kapatılan okulları… 2010’da başlatılan uygulama çerçevesinde bu yıl öğrenci sayısının yetersizliği gerekçe gösterilerek 9’u Türk 60 azınlık okulunu kapatılmış ve dahası azınlık liselerinde de Türkçe ders saatleri azaltılmıştı.

Çipras azınlık eğitiminin iyileştirilmesi ifadesini kullanmışsa da bunun için ne yapılacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak hükümeti için önceliğin erken okuldan ayrılmaların önüne geçmek olduğunu ifade etti. Ne var ki Türk azınlığın okul kitaplarının çağdaş eğitime uygun hale getirilmesi ve Yunanca öğrenimini kolaylaştırıcı kitap ve eğitim materyallerinin tamamlanması talepleri, azaltılan Türkçe ders saatleri konusundaki şikayetler ve uluslararası anlaşmalarla garantilenen eğitim özerkliğine rağmen azınlık okullarının tek taraflı işlemle kapatılması ya da birleştirilmesine itirazlar konularına açıklık getirmedi.

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türk azınlıkla ilgili kararlarına saygı göstermesi yönünde Aralık 2013’te ve Haziran 2014’te yapılan uyarıların da neticesi görülmek isteniyordu. "Evros Valiliği Azınlık Gençlik Derneği"nin kapatılmasına karşı başvurulan AİHM’in "Yunanistan'ın örgütlenme ve dernek kurma hakkıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesini ihlal ettiği" görüşü üzerine Yunan temyiz mahkemesine yapılan başvurular sonuçsuz kalmıştı. Çipras’ın Batı Trakya ziyaretinden bu ve diğer dernek ve birliklerin* AİHM kararlarına uygun biçimde yeniden açılmasıyla ilgili bir kolaylaştırma çıkması beklenmiyordu elbette. Ancak geçmişte görev yapmış diğer Yunanistan başbakanlarına göre daha farklı bir vizyona sahip olduğu imajı yaratan Çipras’ın hiç değilse bu konudan bahsetmesi beklenebilirdi ama olmadı… Zaten Çipras, devlet geleneklerine uyarak sadece dini kimliği vurguladı ve Müslüman azınlık ifadesini kullandı.

Gelelim ziyaretin “iyi” tarafına… Somut olarak gerçekten verilen /verilecek bir şey vardı bu ziyarette: Yunan televizyon kanallarını seyredebilmek için maliyeti 4 milyon euro olan çanak anten ve uydu ekipmanlarının ücretsiz sağlanması sözü verildi... (http://rodopruzgari.com/item/6372basbakanciprastan120binkisiyebedavacanakanten.html) Bu, kendi açıklamasına göre Yunanistan’ın tamamına yayın yapan özel kuruluşun sadece Batı Trakya’yı kamu ve özel televizyon yayınının dışında bırakmasına Çipras’ın duyduğu tepkinin sonucu. Çipras’a verilebilen en iyi yanıt POTAMİ Partisi Rodop milletvekili İlhan Ahmet’in Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı’nda 29 Kasım’da düzenlenen toplantıda “Trakya çiftçisinin taleplerine kulaklarınızı tıkayarak, 4 milyon euroluk uydu anteni vermekle övünmeniz, gerek azınlık gerekse çoğunluk mensubu tüm bölge halkına en hafif tabiriyle saygısızlıktır” sözleriyle toplantıyı terk etmesi oldu… (http://gundemgazetesi.com/haber/detay/2349) Yunanistan’a bırakıldığında nüfusunun yüzde 80'i Türkler'den, bölge toprakların da yüzde 86'sı Türkler'e ait arazilerden oluşan Batı Trakya’dan bahsediyoruz... Bugün Türk nüfusu yüzde 36'lara gerilemiş, Türkler'e ait arazi oranı yüzde 40'ın altına düşmüş Batı Trakya’da Türklere –söylemek utanç verici ama- zaten olmaması hayret uyandıran devlet yayınına ulaşım vaadinde bulunuluyor… Oturup düşünmesi ve bu sahipsizliğin neden ve sonuçlarını tartması gerekenler var... 

 

 

* Gümülcine Türk Gençleri Birliği, İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenleri Birliği

Yorumlar