Gözde Kılıç Yaşın Gözde Kılıç Yaşın @GzdKlcYsn

Yunanistan'ın Sorununa İlaç Mülteci Kampları

11 Ağustos 2016
“ Yunanistan Maliye Bakanlığı hedefinin 800 Milyon Euro gerisinde kalarak 4.6 Milyar Avro gelir topladı. Mülteci kampları Yunanistan'ın ekonomik krizine çare olur mu? „
Yunanistanın Sorununa İlaç Mülteci Kampları

Yunan maliyesi bütünüyle AB’li kontrolörlerin denetimine alınmış durumda. Ancak sıkıntılar hala sürüyor. Yunanistan’ın iflastan kurtarılması ve ekonomik krizden çıkabilmesi amacıyla SYRIZA-Anel Hükümeti’nin Ağustos 2015’te kabul ettiği 3. Kurtarma Paketi, vergi gelirlerinin arttırılması suretiyle bütçe açığının kapatılması hedefine odaklanıyor. Kreditörleri Yunanistan'ı son 5 yılda talan etmekle suçlayan Yunan Başbakan, paketi kabul etmek zorunda kalmıştı.

Yunanistan Maliye Bakanlığı Temmuz 2016’da 5.3 Milyar Euro gelir elde etmeyi hedeflemişti ancak bunun 800 Milyon Euro gerisinde kalarak 4.6 Milyar Avro gelir topladı. Beklentinin gerisinde kalınmasındaki temel sebep ise vergi gelirlerindeki düşüş oldu. Vergi gelirlerindeki düşüşe akaryakıt ithalatı ve satışı etkili olmuştur. Aynı şekilde vergilerin arttırılması öncesinde Haziran 2016’da yapılan tütün ürünleri stoğuna bağlı olarak tüketimin azalması da bir etken olarak belirtildi. Sonuçta planlanan bütçe hedefine ulaşmak mümkün olmadı. Aslında Yunanistan’ın bütçe açığının temel nedenlerinden olan gelir toplama mekanizmalarının düzensizliği ve mevcut harcamaların fazlalığından kaynaklanan sorun varlığını koruyor. Her ne kadar vergi toplama ve harcamaların kontrolünde ilerleme kaydedilmiş ve daha da önemlisi bu verilerin kaydedilmesindeki yapısal sorunlar giderilmişse de bu kez vergilerde düşüş yaşanıyor.

Kreditörlerin baskılarıyla gerçekleştirilen reformların gelirlerin düşmesine, bunun da toplanan vergide düşüşe sebep olduğu görülüyor. Mülteci akınının da zaten zor durumda olan ülke ekonomisini kötü etkilemişti. Ancak mülteci akınının engellenmesi de ülke ekonomisinin toparlanmasına ciddi bir katkı sağlamış sayılmaz. Bugünlerde Geri Kabul Anlaşması’nın iptali durumunda ortaya çıkacak yeni açığın nasıl kapatılacağı da ciddi bir sorun olarak Yunanistan’ın önünde duruyor.

Yunanistan’ın etkileri uzayan ekonomik krizinden çıkışın bir yolu olarak Yunanistan’a mülteci kamplarının kurulması ve Türkiye’ye mülteciler için ödenmesi planlanan 3 Milyar Euro’nun Yunanistan’a verilmesi bir seçenek olarak düşünülebilir.

Yorumlar