Metin Edirneli Metin Edirneli @edirneli_metin

Tarihte Bu Hafta: 12-18 Şubat

12 Şubat 2018
Tarihte Bu Hafta: 12-18 Şubat

12 Şubat 1821: Mora’da Yunan isyanı. Patras’ta ayrılıkçı Yunanlar, Başpiskopos Germanos’un öncülüğünde isyan ettiler. Büyük güçlerin de desteklediği isyan, tedbirsizlik nedeniyle kısa sürede Mora’nın tamamına yayıldı. İsyancıların ilk hedefi bölgede yaşayan Türkler oldu. Saldırılardan çok azı sağ kurtulabildi. Bazı Yunan kaynaklarına göre bölgedeki 30 bin Türkten sadece 4-5 bini hayatta kalabildi.

12 Şubat 1930: Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde yer alan Romanya’nın Pazarcık (Hacıoğlu Pazarcık) ilinde yani bugünkü adıyla Dobriç’te Türkler, milli kimliklerini, kültürlerini, haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Halk adlı çocuk gazetesini çıkarmaya başladı.

12 Şubat 1937: Selanik belediyesinden dostluk adımı. Selanik Belediyesi, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi satın alarak Ulu önderin emrine tahsis etti. Günümüzde müze olarak kullanılan ev, her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

12 Şubat 2002: Miloşeviç, mahkeme önünde. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Yugoslavya'nın eski cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç'in yargılanmasına başlandı. Hırvatistan, Bosna-Hersek ile Kosova’da işlenen değişik suçlardan yargılanan Miloşeviç, duruşmalar sona ermeden 11 Mart 2006’da öldü. Bir dönem de böylece tam aydınlanmadan kapanmış oldu.

13 Şubat 1925: Doğuda isyan. İngiltere ile Musul sorununun gündeme alındığı bir dönemde Türkiye, doğusunda bir isyanla karşı karşıya kaldı. Ancak Şeyh Sait tarafından yönetilen bu isyan akılcı önlemler ve kararlı tutum sayesinde kısa sürede bastırıldı. Fakat isyanın maliyeti Türkiye’ye büyük oldu. İç sorunlarla uğraşmak zorunda kalan Ankara, Musul sorununun çözümü konusunda avantajını kaybetti.

13 Şubat 1995: Savunma sanayinden atak. Ülkenin savunulması konusunda yurtdışına bağımlılığını azaltmak isteyen Türkiye, önemli bir adım attı. İlk yerli yapım füzeyi, Konya-Karapınar Füze Fırlatma Üssü'nden başarıyla fırlattı.

14 Şubat 1897: Girit’te işgal girişimi. Albay Timalen Vasos komutasındaki bir Yunan birliği, Yunan kralı adına işgal için Girit'e çıktı. Türklere her türlü kötü muameleyi yapan Vasos, 16 Şubatta kral adına adayı Yunanistan'a ilhak ettiğini bildiren bir bildiri yayınladı. Osmanlı Devleti’nin olayı şiddetli protesto etmesi üzerine devreye giren büyük güçler, adaya asker çıkarıp geçici bir yönetim oluşturdu. Artık adanın gerçek sahibi Rumlardır. Osmanlı Devleti’nin egemenliği ise sadece kâğıt üzerindedir.

14 Şubat 1910: Bulgaristan’ın Sofya kentinde Türkler, milli kimliklerini, kültürlerini, haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Sofya Muhbiri adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

14 Şubat 1911: Bulgaristan’ın Eski Cuma yani bugünkü adıyla Tırgovişte kentinde Türkler, milli kimliklerini, kültürlerini, haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Tırpan adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

15 Şubat 1947: Ege Denizi’nde harita değişikliği. İkinci Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Konferansında Ege Denizi’nde egemenlik ilişkisi yeniden düzenlendi. İngiltere ve Fransa’nın isteği doğrultusunda, Rodos ve Oniki Adaları İtalya’dan alınıp Yunanistan'a verildi. Böylece Yunanistan, tarihinde de olduğu üzere bir kez daha savaş kazanmadan ağabeylerinin desteğiyle toprak kazanmış oldu.

16 Şubat 1925: Bulgaristan’ın Sofya kentinde Türkiye Cumhuriyeti karşıtı bir yayın olan Koca Balkan adlı gazete Türkçe ve Bulgarca olarak çıkarılmaya başlandı.

16 Şubat 1999: PKK’ya darbe. PKK Terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan, başarılı bir operasyonla Nairobi'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Pek çok ülkeden sığınma talebinde bulunan Apo’nun, yakalandığında en son konaklama yerinin Yunanistan’ın Kenya’daki büyükelçiliği olduğu ortaya çıktı.

17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Atılan bu adımla, Türkiye’de sosyal, kültürel, siyasal, dinsel ve hukuksal alanda devrim niteliğinde değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerin etkisi kısa süre içinde Balkanlardaki Türklerde de görüldü. Bu insanların büyük çoğunluğu, Türk Devrimi’nin takipçisi oldu.

18 Şubat 1451: Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı. 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fetheden Sultan Mehmet, 30 yıl süren başarılı bir padişahlık döneminden sonra 3 Mayıs 1481’de hayata gözlerini yumdu.

18 Şubat 1952: Türkiye NATO’da. TBMM, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı. Böylece Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı Örgütü'ne yani NATO’ya katılmış oldu.

18 Şubat 1856: Islahat Fermanı ilan edildi. Büyük güçlerin baskısına maruz kalan Osmanlı Devleti, Islahat Fermanını ilan etmek zorunda kaldı. Fermanla yasalar önünde herkesin eşitliği kabul edildi. Fakat büyük devletlerin korumasında olan ve onlarla işbirliği yaparak ekonomik gücü eline geçiren azınlıklar, ülkenin birinci sınıf vatandaşları haline geldi. Batılılaşma sürecini 1876’da birinci, 1908’de ise ikinci Meşrutiyet izledi.

Yorumlar