Metin Edirneli Metin Edirneli

Tarihte Bu Hafta: 5-8 Ekim

04 Ekim 2017
Tarihte Bu Hafta: 5-8 Ekim

5 Ekim 1908: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna-Hersek'i topraklarına kattığını ilan etti. Artık Bosna-Hersek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bir parçasıdır.

5 Ekim 1908: Bulgaristan Prensliği, bağımsızlığını ilan etti. Böylece Bulgaristan, Osmanlı ülkesinin bir parçası olmaktan çıkmış oldu.

5 Ekim 1908: Girit Meclisi, adanın Yunanistan'a bağlandığını ilan etti. Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Girit’te yaşanan gelişmeler de göstermektedir ki, bu planlı hamleler sonucu koskoca Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki varlığı, hızla son bulmaktadır. Artık sıra Makedonya’nın Osmanlı Devleti’nden koparılmasındadır.

5 Ekim 1948: Ses-Işık adlı gazete Sofya’da yayınlanmaya başladı. Gazete’nin amacı, Bulgaristan’da Türklerin hak ve hukukunu korumaktan çok, yeni rejime toplumsal taban oluşturmak ve destek sağlamaktır.

6 Ekim 1867: Girit’te reform. Girit’te Rum çetelerin yarattıkları karışıklıklar üzerine Osmanlı Devleti, gerilimi azaltmak üzere siyasi ve idari reformlara girişti. Fakat bunlar, ülkenin ihtiyaç duyduğu çözümlerden çok, büyük devletlerin emperyalist politikalarına destek veren açılımlardır. Kısaca reformlar, ada üzerinde Osmanlı Devleti’nin egemenliğini kısıtlayan, Rumların bağımsızlık mücadelesine destek veren gelişmeden başka bir şey değildir.

6 Ekim 1912: Karadağ ile Sırbistan ittifak anlaşması imzaladı. Rus Çarlığının aracılığıyla gerçekleşen ittifakların son halkası da böylece tamamlanmış oldu. Ufukta Osmanlı Devleti ve Türkleri zor günler beklemektedir.

6 Ekim 1930: I. Balkan Konferansı Atina'da toplandı. Balkanlarda dostluk ve barışı tesis etmek amacıyla toplanan konferanslar dizisi 9 Şubat 1934’te Bulgaristan ve Arnavutluk dışındaki ülkelerin katılımıyla Balkan Antantı’nın imzalanmasıyla noktalandı.

7 Ekim 1954: Yunan Meclisi 3065 sayılı yasayı kabul etti. Batı Trakya’daki Türk okullarının işleyişi ve denetimi hakkındaki bu kanun 9 Ekim 1954’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

7 Ekim 1990: Bulgaristan’da Türklerin yani Müslümanların kültürel, sosyal, eğitim, sanat ve ekonomik alandaki hak ve özgürlüklerini korumak, geliştirmek amacıyla kültür ve eğitim örgütü ALEV kuruldu.

8 Ekim 1459: Semendire ikinci defa fethedildi. Tuna kıyısındaki bu şehrin fethiyle Sırbistan tamamen Osmanlı topraklarına katılmış oldu. Bununla ayrıca, Sırplar, taht kavgaları dolayısıyla oluşan anarşiden kurtuldular.

8 Ekim 1912: Karadağ, Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan etti. Böylece kısa bir süre sonra Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan’ın da katılımıyla daha da büyüyecek olan insanlık tarihinin en acımasız savaşlarından biri olan 1. Balkan Savaşı başlamış oldu. 29 Eylül 1913’te biten Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devletinin kayıpları büyük olacaktır. Kıyıköy-Enez hattına kadar tüm Balkanları kaybedecek, yüz binlerce insanı ölecek, çok daha fazlası bu coğrafyadan sürülecektir.

8 Ekim 1968: Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalanan göç anlaşması hayata geçirildi. Mart ayında imzalanan göç anlaşması sonucu ilk Türk kafilesi Bulgaristan’dan Türkiye’ye girdi. 1978 yılında sona eren bu anlaşma sonucu yaklaşık 130 bin kişi Türkiye’ye göç etti.

8 Ekim 1992: Batı Trakya’da protesto. Batı Trakya Türk Azınlık Yüksek Kurulu Yürütme Komitesi, 8 Ekim 1992 Perşembe günü yaptığı olağanüstü toplantıda, Zenginis tarafından antlaşmalara aykırı olarak hazırlanan kitabın azınlık okullarında okutulmasına karşı çıktı. Dahası kitabın 16 Ekim 1992 Cuma gününe kadar toplanıp Yunan Milli Eğitim Bakanlığı’na iade edilmesi yönünde karar aldı.

Yorumlar