Gözde Kılıç Yaşın Gözde Kılıç Yaşın @GzdKlcYsn

Arnavutlar Neden Erdoğan’ı Destekliyor?

23 Temmuz 2016

TİME BALKAN'a yazan Murat M. Aliu, Arnavutların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sempatisini değerlendirdi. Aliu'ya göre "Müslüman Arnavutlar Erdoğan’ı destekleyerek, Müslümanlara karşı nefret güden ve anti-İslam retoriğini kariyer yapmak amacıyla kullanan siyasetçi ve entelektüellere karşı tepkilerini ortaya koymaktadır." 

Aliu makalesine şöyle devam etmektedir: "Yıllardır birçok siyasetçi, entelektüel, gazeteci ya da sivil toplum aktivisti, İslam dinine ve Müslümanlara karşı saldırı ve hakaret bombardımanlarından sonra ödül olarak milletvekili, bakan, büyükelçi ve bunlara benzer yüksek makamlara gelmiştir... Müslümanlara karşı nefreti teşvik eden bu tür yaklaşımlar birçok insanı üzerek gitgide yabancılaştırmıştır. Böylece insanlar dini inançlarına karşı hakaretleri daha fazla dinlememek için, bu tarz yaklaşımı sergileyen elitler ve medyadan uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Yerel medya ve siyasi figürlerden koptuktan sonra, bu insanların en çok teselli bulabileceği ve yakınlık hissettikleri siyasi figür,  Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve bütün Arnavutlar için sürekli desteğini açık bir şekilde ifade etmiş olan karizmatik lider Erdoğan olmuştur. Erdoğan’ın Arnavutlara yönelik desteği sözde değil de, daha çok somut bir şekilde gösterilmiş bir destek olup olmaması ve kime daha çok destek vermiş olduğu geniş bir şekilde tartışılabilen bir konudur ancak genel algı her zaman Erdoğan’ın Arnavutları maddi ve manevi desteklemiş olduğu yönündedir. Erdoğan, Arnavut islamofobi elit ve medyaların devamlı baskısı altında bulunan Müslüman Arnavutlarının dini hak ve özgürlüklerinin savunucusu olmuştur. Başka bir ifade ile, İslam dinine karşı olmayı bir meslek veya kariyer haline getiren birçok Arnavut siyasetçi, entelektüel ve gazetecinin aksine, Erdoğan’ın İslami değerlerinin kararlı bir şekilde savunucusu olduğu yönünde güçlü bir algı Arnavutlar arasında da hâkimdir."

Aliu, kimlikler söz konusu olduğunda, bütün dini toplulukların, onları temsil eden makamlarla özdeşleştiğine dikkate çekerek Arnavut Katolikler'in Vatikan ile özdeşleştiği, Kosova’daki Sırpların Sırp Ortodoks Kilisesi ile özdeşleştiğini ifade etmektedir. Arnavut Müslümanların ve dünyadaki diğer Müslümanlarının özdeşleşebileceği bir makamınsa bulunmadığına işaretle Arnavutların islamofobik baskı altında, dini açıdan özdeşleşebilecekleri makamları Türkiye’de ve onun karizmatik liderinde aramaya başladığını iddia etmektedir. Yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bakış açısı ve karizmasıyla, Müslüman Arnavutlarla sınırlı olmamak üzere, böyle bir beklentiyi beslediğini ifade etmiştir. 

Yorumlar